Nyheder fra kreds 7

Ny hjortevildtgruppeformand i kreds 7 for område Nordsjælland

HB har udpeget/godkendt indstillingen fra kreds 7 af vores nye hjortevildtgruppeformand for område Nordsjælland. Det er en glæde at kunne byde velkommen til Nicolaj Pedersen på posten. Læs mere

Nyt udvalg i kreds 7 - Natur og Vildtpleje

I Danmarks Jægerforbund kreds 7 besluttede kredsbestyrelsen, på vores sidste møde i slutningen af august, at styrke indsatsen for naturen og vildtet ved at oprette et nyt udvalg. Læs mere

Kreds 7: Duelighedsprøven 2021, jagthorn

Praktisk info om duelighedsprøven for 2021 i jagthorn, som afholdes i Kalundborg. Læs mere

Reguleringskursus

Formålet med kurset er at give deltagerne viden og færdigheder, der sikrer at de pågældende kan planlægge og gennemføre regulering af skadevoldende fuglevildt samt forvildede tamduer og skadevoldende landlevende rovpattedyr ved hjælp af fælder og skydevåben. Læs mere