Nyheder fra kreds 7

Nyt udvalg i kreds 7 - Natur og Vildtpleje

I Danmarks Jægerforbund kreds 7 besluttede kredsbestyrelsen, på vores sidste møde i slutningen af august, at styrke indsatsen for naturen og vildtet ved at oprette et nyt udvalg. Læs mere

Kreds 7: Duelighedsprøven 2021, jagthorn

Praktisk info om duelighedsprøven for 2021 i jagthorn, som afholdes i Kalundborg. Læs mere

Reguleringskursus

Formålet med kurset er at give deltagerne viden og færdigheder, der sikrer at de pågældende kan planlægge og gennemføre regulering af skadevoldende fuglevildt samt forvildede tamduer og skadevoldende landlevende rovpattedyr ved hjælp af fælder og skydevåben. Læs mere

Møde om udsætning og opdræt af fjervildt, kreds 7

Danmarks Jægerforbund har planlagt en række dialogmøder om natur- og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt samt jagt på udsatte ”vildtfugle” herunder fasaner, agerhøns og gråænder. Denne gang i kreds 6-7. Læs mere