Aldersbestemmelse af kronhjort

En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og videnindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund, takket været Vildtforvaltningsrådet, kunne fortsætte den frivillig tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit.

Når du nedlægger en kronhjort ældre end spidshjort, kan du få den aldersbestemt ved hjælp af tandsnitmetoden, og samtidigt bidrage til Danmarks Jægerforbunds vidensindsamling om kronvildt. Du skal indsende de to af hjortens midterste fortænder i underkæben, og du kan se hvordan i filmen herunder, hvor du også kan se, hvordan du udfylder en kuvert med den viden om dyret, som vi gerne vil have. Du kan rekvirere gratis konvolutter på post@jaegerne.dk.

Hvorfor samler vi tænder ind

I efteråret 2017 indførte Miljø- og Fødevareministeren en ny forvaltningsramme for Danmarks kronvildt.

Målet var at sikre en mere naturlig bestandssammensætning. Det har hidtil været en stor udfordring, at der nedlægges for få kalve og hundyr, og at der generelt er for få ældre hjorte i landets bestande. En ældre hjort forstås ved en alder på minimum 8 år. Det er først fra denne alder, at hjortene for alvor begynder at konsolidere deres biologiske styrke.

Der blev derfor indført ændringer af jagten på hjorte større end spidshjort. For at overvåge effekten af disse ændringer blev det besluttet at monitere kronhjorteudbyttet via en frivillig indsamling af materiale om de nedlagte hjorte. Det vigtigste element var en aldersvurdering af hver enkelt hjort ved hjælp af tandsnitsmetoden.

I filmen herover kan du se hvordan du får kæben gjort fri til afkogning, så du kan få tænderne ud. Se også hvordan du udfylder konvolutten med yderligere information, mv.