Skydevogn

Kreds 7 er i besiddelse af 1 skydevogn, som er trailer med 2 stk. påmonterede kastemaskiner, som kan lejes med og uden instruktør, af medlemmer og foreninger i Danmarks Jægerforbund.

Skydevognen må benyttes til skydetræning jf. gældende regler.

Leje af skydevogn med instruktør:

Leje pris pr. påbegyndt 4 timer med 1 instruktør er 1.300,- kr. inkl. 400 duer

Leje pris pr. påbegyndt 4 timer med 2 instruktører er 1.600,- kr. inkl. 400 duer

Ekstra lerduer afregnes med 1,50 - kr. pr. stk.

Kørselsgodtgørelse for 1 instruktør er inkluderet i lejeprisen, inden for kreds 7´s område.

Leje af skydevogn uden instruktør.

Leje pris pr. dag-  500,- kr. + depositum-  1.500,- kr.

Leverede lerduer afregnes til 1,50 -kr. pr. stk.

Ved levering og afhentning af skydevogn betales kørselsgodtgørelse efter statens takst samt omkostningstillæg på 250,- kr.

Skydevogninstruktørerne er åbne for at skræddersy arrangementerne efter rekvirentens ønsker.

Yderligere information og rekvirering af Skydevogn:

  Torben Clausen-  tlf.  30 28 76 10