Kredsmøde 2019

Dagsorden ser således ud efter vedtægter.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning om kredsens virksomhed – Jesper Truelsen og koordinatorer.
4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug – Jan Rasmussen.
5. Orientering om hovedbestyrelsens og administrationens arbejde – Claus Lind og Michael Stevns.
6. Valg af fagkoordinatorer.
7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
8. Indkomne forslag: Kredsbestyrelsen fremsætter forslag vedr. bestyrelsesansvarsforsikring og      juridisk/økonomisk hjælp af forbundet.

Se forslaget:
9. Eventuelt.

 Med venlig hilsen

Kredsbestyrelsen kreds 2

 Der er også det praktiske: Kredsmøde kreds 2. Lørdag den 23. marts 2019. Der er indskrivning fra kl. 09.00 og kredsmødet starter kl. 09.30. Sted Plexus Idomlundvej 23 7500 Holstebro.