Buejagtprøve

Ønsker du at gå på buejagt, skal du først deltage i et kursus i en af de lokale bueklubber, der findes landet over. Kurset varer en dag, og du får gennemgået både den teoretiske og praktiske del, som ligger til grund for buejagtprøven.

Til buejagtprøven skal du gennemføre en skriftlig test med 20 buejagtrelaterede spørgsmål, heraf skal 18 besvares korrekt. Efterfølgende skal du gennemføre en praktisk prøve, hvor du skal vise korrekt buehåndtering og træfsikkerhed.

Til prøven skyder du seks pile, hvoraf de fem skal være inden for træfområdet på en bukkeskive. 

Skiverne er placeret på forskellige afstande fra 10-25 meter. Når du har bestået prøven, gælder din buejagttilladelse i fem år, hvorefter der skal aflægges en ny skydeprøve.

Vil du vide mere om buejagt og buejagtprøven kan du kontakte din lokale buekoordinator.