Hjælp via vildtkamera

Du kan bidrage til bestandsovervågning på en ganske enkel måde - nemlig via dine vildtkameraer.

Har du et vildtkamera der sender billeder til en mailadresse, kan du allerede nu bidrage til at udvikle det softwaresystem der automatisk skal artsbestemme vildtlevende pattedyr ud fra vildtkamerabilleder. Automatisk billedgenkendelse vil gøre det muligt at samle store mængder information fra jægere på tværs af landet.

Mange jægere indsamler jo allerede værdifuld viden om forekomst og hyppighed af en række vildtarter gennem vildtkameraer. Men disse unikke data går i øjeblikket tabt, da ingen endnu har udvikle netværk og metoder til indhentning og systematisering af data. Med støtte fra Miljøstyrelsen tager jægerforbundet nu udfordringen op.

Sådan deltager du - det er ganske simpelt

  • Indtast vores mailadresse (vildtkamera@jaegerne.org) ved siden af dit eget mobilnummer eller mailadresse i vildtkameraets opsætning
  • Send herefter en almindelig e-mail til jki@jaegerne.dk, zja@jaegerne.dk eller cro@jaegerne.dk om din deltagelse med flg. informationer (alt efter hvordan du modtager billeder fra dit vildtkamera)

    1) Ved billedoverførsel via MMS: Send os oplysning om kameraernes telefonnumre, placering (kommune eller koordinater (ses i f.eks. Google Maps)
    2) Ved billedoverførsel via e-mail: Send en kopi af en mailmeddelelse fra hvert vildtkamera, placering (kommune eller koordinater (ses i f.eks. Google Maps).

Hvad får du tilbage

Fra primo 2023 tilsendes alle registrerede deltagere et nyhedsbrev om udviklingen af systemet og hvornår den enkelte deltager (unik ID), vil kunne se egne artssorterede data.

Datasikkerhed

Alle data behandles med respekt og fuld anonymitet og billeder med mennesker sorteres fra og slettes med det samme.

Hvis dit kamera kun lagrer fotos på SD-kort

Du kan hjælpe os via dit arkiv af vildtkamerabilleder:

  • Med billeder du har sorteret efter art - bedst
  • Med arkivbilleder der endnu ikke er artssorterede – næstbedst

Arkivbilleder - sådan gør du

Klik her og gå til listen med links du skal bruge når du uploader billeder.