Gråsæl (Halichoerus grypus)

Kendetegn

Gråsæl kan blive op til tre gange så stor som spættet sæl. Hunnens vægt strækker sig fra 105-190 kg og helt op til 250 kg, mens hannen vejer fra 170-310 kg og helt op til 400 kg. Længden varierer mellem 1,7 og 2,3 meter. Gråsælens pels er grålig, men kan variere en del. Hanner kan være næsten sorte, mens hunnerne er noget lysere - ofte med spredte mørke pletter og en noget lysere bug. Gråsælen har en langstrakt, kegleformet snude, og ser man den lige forfra er næseborene næsten to paralelle linjer.
De bedste kendetegn er størrelsen, den langstrakte og kegleformede snude og de næsten paralelle næsebor.

Forveksling

Gråsælen kan forveksles med den noget mindre spættede sæl.

Udbredelse og levesteder

Gråsælen forekommer i alle danske farvande, bortset fra det indre af Limfjorden, hvor den endnu ikke er registreret. Den lever ved lavvandede og uforstyrrede kyststrækninger, hvor der er adgang til føde.

Føde

Gråsælens føde består overvejende af fisk såsom tobis, torsk, kulmule, sej, rødfisk og diverse fladfisk. Krebsdyr og blæksprutter indgår også lejlighedsvis i føden. I Østersøen er f.eks. torsk og laks de dominerende fødeemner.

Yngleforhold

Parringstiden finder sted i marts-april, hvor de stærkeste hanner opretter et harem på op til 10 hunner. Efter en periode med forlænget drægtighed føder hunnen sin unge i februar-marts.

Danmarks Jægerforbunds ønsker

Der ønskes jagttid på gråsæl ud fra de forudsætninger, at beskydningen sker fra fast grund af jagtfagligt opkvalificerede jægere (sikring af etisk korrekt sæljagt), at både sælkød og skind skal anvendes. Endelig skal sæljagten være fagligt funderet og have bred politisk opbakning.


Besluttet 28. november 2019.