Medlemsbetingelser

I Danmarks Jægerforbund passer vi godt på dine personlige oplysninger, og vi vil til enhver tid behandle dem i henhold til de gældende regler for beskyttelse af persondata.

Herunder kan du læse Danmarks Jægerforbunds medlemsbetingelser, og hvordan vi håndterer dine persondata.

Indmeldelse

Når du melder dig ind i Danmarks Jægerforbund, skal du oplyse navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, køn samt hvilken medlemskategori, du ønsker at blive indmeldt i. Se listen over medlemskategorier her.

Du skal samtidig oplyse, om du ønsker at blive direkte medlem eller medlem i en lokal jagtforening – og i givet fald hvilken.

Vi opretter og gemmer disse oplysninger i Jægerforbundets medlemssystem, hvorfra vi administrerer og håndterer dit medlemskab. Ved oprettelse får du et personligt medlemsnummer.

Kontingent

Se oversigten over, hvad de enkelte medlemskategorier koster her.

De anførte satser er Danmarks Jægerforbunds andel af kontingentet. Hvis du har valgt også at være medlem i en lokal jagtforening, vil kontingentet til denne blive lagt oven i de anførte beløb. Alle medlemskontingenter betales en gang årligt og er gældende fra 1. januar til 31. december.

Ved indmeldelse i løbet af året, betales medlemskontingentet forholdsvist for resten af kalenderåret. Danmarks Jægerforbund opkræver både forbundets kontingentsats samt - for langt de fleste lokale jagtforeninger - også deres kontingentsats.

Magasinet Jæger

Det er muligt at fravælge magasinet Jæger. Dette er gældende for alle de medlemskategorier, hvori bladet indgår, på nær for juniorer.

Ønsker du at fravælge Jæger, skal du kontakte Medlemsservice.

Magasinet Jæger udsendes kun til medlemmer med bopæl i Danmark.

Betalingsservice

Ved betaling via betalingsservice er det dit ansvar, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice.

Hvis Danmarks Jægerforbund er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takst, der fremgår her.

For sen betaling

Betales det årlige kontingent ikke inden den angivne betalingsfrist, udsender Danmarks Jægerforbund en rykker på enten mail eller som brev, og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takster jf. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/kontingent/.

Hvis du ikke betaler senest ved den i rykkeren angivne forfaldsdato, vil dit medlemskabet blive stillet i bero og levering af Jæger standses, ligesom dine rettigheder som medlem forsvinder. 

Husk at opdatere dine oplysninger

Ændringer i medlemsoplysninger som f.eks. adresse, e-mail, telefonnummer mv. skal meddeles til Medlemsservice eller rettes på Min sidewww.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet. Det er dit ansvar, at Danmarks Jægerforbund til hver en tid har dine korrekte kontaktoplysninger.

Medlemskort

Du kan se dit medlemskort på Medlemsnettet samt i appen Jæger under menupunktet Min profil. Her fremgår, hvilke jagtforeninger, du er indmeldt i.

Varighed

Dit medlemskab er løbende og fortsætter til det opsiges.

Opsigelse af medlemskab

Hvis du ønsker at udmelde dig af Danmarks Jægerforbund, skal det ske med mindst to måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Opsigelse kan ske ved henvendelse til Medlemsservice.

Jægerforbundet kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler.

Personligt medlemskab

Dit medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end dig.

Håndtering af medlemsdata

Når du melder dig ind i Jægerforbundet, giver du tilladelse til, at vi må behandle dine personoplysninger til brug for dit medlemskab.

Delt dataansvar

Efter indmeldelse i Danmarks Jægerforbund er det Jægerforbundets Administration, der er dataansvarlig for alle data, der registreres i Jægerforbundets centrale medlemssystem. Hvis du samtidig bliver medlem af en lokal jagtforening, har jagtforeningen adgang til at hente relevante oplysninger om dit medlemskab til internt brug i jagtforeningen. Jagtforeningen har adgang til at hente følgende personoplysninger:

 • Medlemsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefon
 • Medlemskategori
 • Køn
 • Fødselsdato
 • Indmeldelsesdato
 • Eventuel restancebeløb

Så snart jagtforeningen har hentet medlemsdata, overgår dataansvaret for disse data til jagtforeningen, og det er jagtforeningen, der er dataansvarlig efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Deling af medlemsdata

Ved indmeldelse accepterer du, at dit navn, dit medlemsnummer og hvilke(n) jagtforening(er), du er medlem af, deles internt i Jægerforbundet med følgende formål:

 • At jægerrådet kan sikre, at du har adgang til årsmødet i jægerrådet i bopælskommunen og medlemskommunen med tale- og stemmeret. Er du direkte medlem, har du dog kun taleret.
 • At kredsbestyrelsen kan sikre, at du har adgang til kredsmøder i bopæls- og medlemskredsen, idet kun de delegerede har tale- og stemmeret.
 • At Jægerforbundets administration kan sikre, at du har adgang til repræsentantskabsmøder, idet kun de delegerede har tale- og stemmeret.
 • At Jægerforbundets repræsentanter kan sikre, at du har ret til at deltage i kredsenes og forbundets aktiviteter, medmindre disse er betinget af særlige kvalifikations- eller adgangskrav.

Ved indmeldelse accepterer du, at Danmarks Jægerforbund deler dit medlemsnummer, dit navn, din adresse og hvilken jagtforening, du er medlem af med Jægerforbundets samarbejdspartnere inden for trykning og distribution.

Ved indmeldelse i en lokal jagtforening accepterer du, at dit medlemsnummer, navn, adresse, e-mail, telefonnummer, medlemskategori, køn, fødselsdato, indmeldelsesdato og eventuel restancebeløb videreformidles fra Jægerforbundets Administration til den eller de jagtforeninger, du er medlem af. De enkelte jagtforeninger kan udelukkende se lister over egne medlemmer.

Ved indmeldelse accepterer du, at Jægerforbundet deler dit medlemsnummer, dit postnummer og din e-mail med de samarbejdspartnere, Jægerforbundet har en samarbejdsaftale med omkring onlineløsninger og apps, så du kan logge ind på sider med indhold forbeholdt medlemmer, tilmelde dig arrangementer og aktiviteter samt modtage nyhedsbreve.

Vi videregiver derudover IKKE dine informationer til tredjepart, med mindre du har givet os et særskilt samtykke til at dele dine data med Jægerforbundets samarbejdspartnere. Dette samtykke kan afgives og tilbagetrækkes på Min Profil.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Og du kan altid bede os om at rette eller slette dine oplysninger, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. I det tilfælde skal du henvende dig til Medlemsservice.

Hvis du ønsker at få udleveret de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du ligeledes rette henvendelse til Medlemsservice.

Håndtering af dine data ved udmeldelse

Hvis du melder dig ud af Danmarks Jægerforbund, vil du med det samme blive blokeret i vores system, og du vil ikke længere modtage nogen kommunikation fra os. Vi sletter dog først de oplysninger, vi har registreret om dig og dit medlemskab fem år efter, du har meldt dig ud, jf. bogføringslovens krav. Det betyder, at vi f.eks. kan hjælpe dig, hvis du meldte dig ud ved en fejl.

Vær opmærksom på, at vi efter de fem år ikke vil kunne genskabe dine oplysninger, hvorfor kursusbeviser og eventuelle certificeringer ikke vil kunne genfremsendes.

Kontakt via mail eller sms

Registrerer du en e-mailadresse i Danmarks Jægerforbunds medlemssystem, accepterer du, at Jægerforbundet kontakter dig med medlemsrelevant information herunder information omfattet af markedsføringslovens § 10, stk. 2 (DJ må sende en uopfordret mail til et medlem om egne og tilsvarende produkter, som medlemmet tidligere har købt) og invitationer til deltagelse i medlemsanalyser.

Du accepterer, at din mailadresse og dit telefonnummer videreformidles til den jagtforening, som du er medlem af, så den lokale forening kan informere dig om arrangementer og andre lokale aktiviteter og initiativer, hvis du afgiver det nødvendige samtykke. 

Nogle lokale foreninger benytter sig desuden af at informere via sms. Såfremt du har oplyst dit mobilnummer, vil du kunne modtage korte beskeder fra din lokale jagtforening, hvis du afgiver det nødvendige samtykke.

Nyhedsbreve fra Danmarks Jægerforbund

Du kan tilmelde dig en række elektroniske nyhedsbreve fra Danmarks Jægerforbund.

Ved tilmelding til disse skal du oplyse dit navn og din e-mailadresse. Du kan til enhver tid til- og fravælge, hvilke nyhedsbreve du ønsker at modtage fra Jægerforbundet.

Ønsker du at ændre i hvilke nyhedsbreve, du er tilmeldt, trykker du på linket nederst i et udsendt nyhedsbrev. Du kan også ændre dit valg på Min Side, både på Medlemsnettet og i vores app, Jæger.

Min Side på Medlemsnettet

- få overblik over dine personlige oplysninger

www.jaegerforbundet.dk/Medlemsnettet har du adgang til en personlig side - Min Profil. Her kan du se, hvilke oplysninger vi har registreret om dig i vores medlemssystem, og du kan rette hovedparten af dem. Du har ligeledes adgang til et område i app’en kaldet Min Profil. Her kan du se egne oplysninger på Min Side, du kan se dit medlemskort samt de lokale arrangementer, der finder sted i den/de foreninger, som du er medlem af.

For, at du kan benytte dig af Min Side, skal din mailadresse være registreret i medlemssystemet. Når din e-mail registreres, vil du modtage en systemgenereret kode, som du skal bruge til at logge ind med første gang – sammen med din mailadresse.

Du kan efterfølgende ændre din kode på Min Profil. Når du er logget ind på Min Profil, kan du selv rette i hovedparten af dine stamoplysninger.

Min Profilindeholder en oversigt over dine samtykker, som du har givet til Danmarks Jægerforbund. Her kan du til enhver tid rette i, hvilke samtykker du afgiver.

Danmarks Jægerforbunds app – Jæger

Som medlem af Danmarks Jægerforbund kan du gratis hente DJ’s app Jæger og efter login få adgang til en række funktioner forbeholdt medlemmer. Du logger ind ved hjælp af samme koder, som du bruger på Medlemsnettet.

Markedspladsen
I DJ’s app Jæger samt på Medlemsnettet har du efter login adgang til Jægerforbundets Markedsplads, hvor du som privatperson kan købe og sælge varer, søge eller tilbyde jagt mv.

Når du anvender Markedspladsen, vil dit navn samt de oplysninger, du selv indtaster i enten annoncer eller i beskedsystemet kunne ses af andre medlemmer. Du kan ikke oprette annoncer eller benytte beskedsystemet anonymt.

Når du anvender Markedspladsen, skal du være opmærksom på, at Danmarks Jægerforbund udelukkende stiller platformen til rådighed for medlemmer. Jægerforbundet påtager sig intet ansvar i forhold til de varer og den kommunikation, der sker på platformen.

Danmarks Jægerforbund forbeholder sig ret til uden varsel at slette ulovlige annoncer eller annoncer, der strider imod god jagtetik.

Cookies

Vi bruger cookies på www.jaegerforbundet.dk samt i Jægerforbundets apps Jæger og Jagt og Vildt.

Når du besøger www.jaegerforbundet.dk og Jægerforbundets apps, placerer vi en eller flere cookies på din computer eller mobiltelefon. En cookie er en lille tekstfil, der ikke indeholder nogen personlige oplysninger. Den bruges udelukkende til at genkende din computer eller mobiltelefon og sende os informationer om din aktivitet på vores hjemmeside og app. 

De oplysninger, vi registrerer, bruges til statistik, til at optimere samt forbedre brugeroplevelsen af såvel hjemmeside som app. En cookie er ikke farlig for hverken din computer eller din mobil – den kan ikke indeholde virus.

Med cookies kan din computer og mobiltelefon huske dine login-oplysninger til jaegerforbundet.dk og Jægerforbundets apps.

Håndtering af personoplysninger

Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200 eller på dt@datatilsynet.dk.