Valg i kreds 4

I 2024 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Dagsordenen til det ordinære årsmøde offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest to uger før årsmødet. Her vil alle indkomne forslag samt navnene på kandidater til hovedbestyrelsen, HB-suppleant og kredsformand fremgå.

Alle kandidater har mulighed for at præsentere sig her på siden.

Jørn Pedersen, kandidat til hovedbestyrelsen, kreds 4

Hvem er du?

Jeg er 55 år gammel, født på Thorup Strand, men flyttede i 1974 til Sønder Stenderup. I dag bor jeg i Vester Nebel vest for Kolding sammen med min kone Ellen, som jeg har tre børn med på hhv. 31, 25 og 23 år. Jeg er formand for Viuf Jagtforening, er med i et jagtkonsortie nord for Kolding og har derudover jagt ved Christiansfeld, Farris og Vester Nebel. Desuden er jeg medlem af Kolding Jægerråd og aktiv biavler ved siden af jagten. I perioden 2010-2021 var jeg borgmester i Kolding, og jeg er i dag direktør i Slotssøbadets Fond.

Hvad vil du arbejde for som medlem af hovedbestyrelsen?

Der skal selvfølgelig altid være drøftelser om at ændre jagttiderne og våbenlovgivningen, ligesom det skal være tydeligt, hvad de almindelige medlemmer får ud af at være med i DJ. Men jeg vil også lægge stor vægt på samarbejde med andre organisationer, som har nogle af de samme interesseområder som DJ. Det kan bl.a. være Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug Fødevarer og Danmarks Biavlerforening. Jo flere vi er, som står på naturens og vildtets side jo bedre. I det arbejde vil jeg bl.a. trække på min erfaring fra Kommunernes Landsforening.

Hvad ser du som de største opgaver i de kommende 4 år?

Det skal gøres helt klart, hvorfor DJ er her, og hvad vi skal være for et forbund i fremtiden. Der ligger en meget vigtig opgave i at arbejde sig ned i, hvordan vi får flere jægere i fremtiden. En af de største trusler imod jagten er, at der tages stadig flere arealer ud af jagten til f.eks. solcelleanlæg, å-projekter og oplagsområder til vand i forbindelse med regn og oversvømmelser. De projekter har vi mulighed for at få noget positivt ud af, hvis vi melder os ind i processerne rettidigt og på den måde får tænkt jagten med ind i projekterne. DJ skal på banen før tilladelserne til f.eks. solcelleanlæg bliver givet, så vi kan sikre jagten på disse arealer.