Strategi, jagthundeområdet

Vision:
God jagt i generationer. 

Mission:
Vi bevarer og udvikler mulighederne for at gå på bæredygtig jagt i Danmark. Vi styrker jægernes indflydelse gennem en velfungerende medlemsorganisation. 

Mål: DJ som en organisation for alle jagthunde i Danmark. 

Mål: Sikre at jagthundeindsatsen målrettes bredden blandt medlemmerne. 

Mål: Flere og bedre uddannelsestilbud for medlemmer med jagthunde - på hundens præmisser. 

Mål: Skabe grundlag for øget medlemstilgang igennem jagthundeaktiviteter i jagtforeningerne.