Kredsens repræsentanter i Friluftrådet

Friluftsråds Koordinator
Kreds Sydvestsjælland
Susan Jørgensen                             
4700 Næstved
Tlf: 40948504

Friluftsråds Koordinator
Kreds Storstrøm
Pia Grønning                                     
4800 Nykøbing F. 
Tlf: 54868008 / 21217770

Beretning Friluftsrådskoordinator 2022 – Næstved, Slagelse og Sorø kommuner

 

I 2022 har jeg repræsenterede Jægerforbundet i kredsbestyrelsen i Friluftsrådets kreds 16 som kommunerepræsentant for Næstved kommune

I kredsbestyrelsen har arbejdet hovedsageligt bestået i at drøfte, hvor kredsbestyrelsen er placeret i Friluftsrådets nye struktur, da vi i kredsbestyrelse reelt føler at vi er uden indflydelse i forhold til de drøftelser og beslutninger, der tages i hovedorganisationen. Der har ikke været afsat midlet til drift at lokale interessegrupper og den lokale bestyrelse er uden indflydelse på hvilke lokale projekter, der modtager støtte fra udlodningsmidlerne.

Herudover har adgangsforhold samt gensidig orientering fyldt en del.

Som kommunerepræsentant for Næstved kommune har jeg repræsenteret Friluftsrådet i Grønt råd i Næstved kommune, der i al væsentlighed fungerer som et informationsforum for kommunens planer og ikke som et egentligt råd.

Herudover repræsenterer jeg Friluftsrådet i Brugergruppen for Susåen samt i den regionale hjortevildtgruppe, hvor indstillingen til jagttider for hjortevildtet i den nordlige del af kredsen drøftes

 

Mvh

Susan Jørgensen