Kredsens repræsentanter i Friluftrådet

Friluftsråds Koordinator
Kreds Sydvestsjælland
Susan Jørgensen                             
4700 Næstved
Tlf: 40948504

Friluftsråds Koordinator
Kreds Storstrøm
Pia Grønning                                     
4800 Nykøbing F. 
Tlf: 54868008 / 21217770

Susan Jørgensen

Friluftsrådskoordinator 2021 – Næstved, Slagelse og Sorø kommuner

 

2021 var også præget af corona. Således blev kredsmødet først afholdt i juni 2021

Det var første kredsmøde hvor Friluftsrådets nye struktur skulle forsøges implementeret.

På kredsmødet blev jeg valgt som kommune ansvarlig for Næstved kommune. Det betyder også at jeg repræsenterer Friluftsrådet i Næstved kommunes Naurråd.

Som et led i Friluftsrådets nye struktur er det tanken, at der skal nedsættes lokale temagrupper. Alle der er medlem af en organisation under friluftsrådet kan deltage i temagrupperne. 

Det har vist sig at være vanskeligt at skabe interesse for temagrupperne og få gang i arbejdet.

Det skyldes nok også til dels at der ikke er nogen egentlig registrering af hvem, der lokalt repræsenterer de forskellige organisationer under friluftsrådet.

Jeg har i den forbindelse påtaget mig at være tovholder på en eventuel temagruppe, der skal beskæftige sig med naturparker og naturnationalparker i de tre kommuner friluftsrådets kreds 16 dækker.

Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse deles om pladserne i de lokale hjortevildtgrupper. I hjortevildtgruppen for Sydsjælland tilfalder pladsen Dyrenes Beskyttelse. Da dyrenes Beskyttelse ikke kunne stille med en kandidat indtrådte jeg fra sommeren 2021 i gruppen.  Gruppens sekretariat er placeret hos Naturstyrelsen Midtsjælland. Kommissoriet omfatter forvaltning af kronvildt og dåvildt.

Der afholdes kredsmøde i Friluftsrådets kreds 16 tirsdag den 29. marts 2022 i Sorø, hvor alle, der er medlem af en organisation under Friluftsrådet har adgang. Her vil der være mulighed for dels at møde repræsentanter for Friluftsrådet og dels at tilmelde sig temagrupper og derigennem få indflydelse på det lokale friluftsliv.