Lokale friluftsråd

Friluftsrådet har 23 lokale friluftsråd, der hver omfatter en til otte kommuner. De lokale friluftsråd engagerer mere end 200 frivillige, som arbejder målrettet for at skabe endnu bedre rammer for friluftslivet og foreningerne i alle kommuner.

De lokale friluftsråd arbejder blandt andet med adgang til natur og muligheder for organiseret friluftsliv, natur- og friluftsformidling, friluftsstrategier, sundhed og forebyggelse, naturvejledning, natursyn, etablering af friluftsfaciliteter, skovrejsning og lokale planer for at forvalte grønne områder og det åbne land.

De lokale friluftsråd er med i råd og nævn, for eksempel skovbrugerråd, hjortevildtgrupper og det grønne råd i langt de fleste kommuner. De følger sager i kommunerne, udarbejder inspirationsmateriale, som også sætter friluftslivet på de kommunale dagsordner.

De lokale friluftsråd deltager desuden i Friluftsrådets arbejde med Blå Flag, Grønt Flag og Grønne Spirer, Danske Naturparker, nationalparker, placering og etablering af stier, høringer, politikudvikling og meget mere.

Valg til lokale friluftsråd

Friluftsrådet har i 2018 igangsat en proces, der skal styrke det lokale politiske arbejde. Derfor har man bl.a. tænkt sig at ændre på valgproceduren til de 23 lokale friluftsråd. Den største forskel i valgproceduren er fremhævet nedenfor:

Hidtidig valgprocedure

 • Medlemsorganisationerne udpeger fra centralt hold lokale repræsentanter til Friluftsrådets kredse
 • Kredsrepræsentanterne kan på repræsentantskabsmøderne stille op til kredsbestyrelserne
 • Kredsrepræsentanter, der ikke sidder i en kredsbestyrelse, har sjældent en aktiv rolle i Friluftsrådets arbejde

Ny organisering

 • De lokale foreninger/klubber under medlemsorganisationerne (i vores tilfælde jagtforeningerne) vælger selv, hvem der skal være med i Friluftsrådets lokale arbejde
 • Lokalforeningernes repræsentanter mødes til årsmødet, hvor der vil være valg til bestyrelsen, herunder formandspost og kommuneansvarlige
 • Det vil desuden være muligt for repræsentanter og andre interesserede at involvere sig i Friluftsrådets lokale arbejde gennem temagrupper – kræver ikke valg

Der er foreløbig udpeget tre lokale fokusråd, der skal gøre sig nogle erfaringer, som kan bruges videre i den totale ændring af alle 23 lokale friluftsråd:

 • Sydvestjylland (Varde, Esbjerg, Tønder og Fanø Kommuner)
 • Århus Bugt (Århus, Odder og Samsø Kommuner)
 • Storkøbenhavn Nord (Egedal, Furesø, Rudersdal, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev og Ballerup Kommuner)

Temagrupper

Tanken er, at en stor del af arbejdet i de lokale Friluftsråd fremover skal foregå i temagrupper med fokus på konkrete emner, aktiviteter, projekter etc. Det vil give plads til en mere fleksibel deltagelse end f.eks. i bestyrelsesarbejde.

Temagrupperne giver mulighed for at ...

 • finde sammen i faglige interessefællesskaber
 • involvere flere i arbejdet – alle kan være med
 • tilpasse arbejdet efter, hvad der er relevant i området, og hvilke interesser der er lokalt

Eksempler på temagrupper kunne være ..

Friluftsliv og folkesundhed, adgangssager, kommunikation og synliggørelse af Friluftsrådet, stiforløb, høringssvar, oprettelse af Naturpark og meget andet.