Riffelprøve

Inden du som jæger kan opnå tilladelse til at gå på riffeljagt, skal du bestå en riffelprøve. Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening. Du har fem minutter til at afgive seks skud, hvoraf de fem skal ramme inden for træfområdet på en bukkeskive 100 meter borte.

Obligatorisk riffelskydeforløb

Inden riffelprøven skal du gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb, som du kan læse mere om her.

Selve riffelprøven

Det våben, du anvender til prøven, skal være indskudt og i forsvarlig stand. Det er naturligvis vigtigt, at du har trænet med våbenet. Husk også at bruge samme ammunition, som du har trænet og indskudt med, da træfpunktet kan ændre sig meget ved ammunitionsskift.

Du kan læse mere om kravene til at bestå riffelprøven i "Instruks for riffelprøven".

Man kan ikke aflægge riffelprøve med et lånt våben, som man ikke har en personlig tilladelse til.

Der er ikke krav om, at man skal bestå riffelprøven inden for et bestemt antal år efter man har bestået jagtprøven. Ligesom der ikke er loft over, hvor mange forsøg man skal bruge for at bestå riffelprøven.

 • Datoer for riffelprøver

  Når prøvedatoerne bliver offentliggjort, vil de fremgå af Miljøstyrelsens og Danmarks Jægerforbunds hjemmesider samt på Mit jagttegn under fanen ”Prøver”.

  Datoer for riffelprøver i 2023 bliver offentliggjort senest d. 15. februar. 

  Herunder kan du se datoerne for riffelprøverne. Bemærk venligst, at det kan tage op til et par minutter før listen er indlæst.

  Du tilmelder dig til prøverne på Mit jagttegn.

Regler og vejledninger for riffelprøven

 • Om riffelprøven

  Før prøven skal du (du kan hente hele huskelisten her)

  • Betale prøvegebyret på 135 kr.
  • Tilmelde dig riffelprøven
  • Sikre, at din våbentilladelse er i orden. Nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens, ellers kan prøven ikke aflægges. Våbentilladelsen skal være udstedt til dig, der skal aflægge prøven
  • Have gennemføret det obligatorisk riffelskydeforløb, såfremt det er første gang, du aflægger riffelprøve. Find "Blanket til obligatorisk riffelskydeforløb" på www.jagttegn.dk eller hent den her.

  Bemærk, at der ikke kan tilmeldes eller betales på prøvestedet. Betaling og tilmelding kan kun ske på Mit jagttegn senest kl. 12.00 3 dage før prøven.

  Ved prøven, skal du:

  • Forevise gyldigt jagttegn (fysisk eller digitalt) og fotolegitimation med personnummer (f.eks. pas eller kørekort, herunder også knallertkørekort). Digitalt kørekort accepteres. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på borgerservice i din hjemkommune ansøge om et legitimationskort.
  • Medbringe våbentilladelse, herunder accepteres digital våbentilladelse, og det våben, som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition samt evt. hjælpemidler (husk, at man ikke kan aflægge riffelprøve med et lånt våben, med mindre man selv har en personlig tilladelse til det pågældende våben).
  • Bemærk: Hvis det er første gang, at du aflægger riffelprøve, skal du medbringe dokumentation for gennemført obligatorisk riffelskydeforløb. Find "Blanket til obligatorisk riffelskydeforløb" på www.jagttegn.dk eller hent den her.

  Det medbragte våben skal opfylde gældende lovgivning til jagt på råvildt. Ved prøven må anvendes de typer ammunition, der er beregnet til det pågældende våben, herunder fuldkappet. Lyddæmper må benyttes ved prøven.

  Om prøven:

  Prøven begynder på klarlinjen og slutter, når slutlinjen passeres efter, at skydningen er overstået, og der er foretaget markering.
  .
  Følgende instruktion for prøvedeltagere er ophængt ved klarlinjen på prøvestedet:

  "1.1 Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre, at du har en vis træfsikkerhed med din
  jagtriffel, og at du kan betjene den på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
  1.2 Til skydningen må der anvendes de hjælpemidler, som du normalt vil have med på jagt. Der
  må anvendes tasker - rygsække – jagtstole – skyde stokke – fast monterede støtteben.
  Hjælpemidlerne skal have udformning, der sandsynliggør, at de kan anvendes til jagt og
  tasker og rygsække skal være passende udstoppet (Ved passende udstoppet, forstås
  udstoppet til at danne anlæg for riflen).
  Hjælpemidler der falder uden for denne beskrivelse må ikke anvendes, dog må fysisk
  handicappede aspiranter anvende deres individuelt tilpassede hjælpemidler. Dette gælder
  såvel de af Miljøstyrelsen godkendte samt andre.
  1.3 Se i øvrigt den opslåede billedserie
  1.4 Du har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf minimum 5 skal ramme træfområdet. Du skal
  blive på din standplads, indtil alle er færdige med skydningen. Ladning af riflen og evt.
  opfyldning af magasiner skal ske inden for den fastsatte skydetid. I tilfælde af en klikker –
  må en ny patron anvendes efter godkendelse af kontrollant.
  1.5

  Til god våbenbetjening hører at:

  • Du ankommer til skydelinjen med åben eller udtaget lås eller knækket våben, herefter ser du igennem løbet, før du lader første gang
  • Du har åben lås eller knækket våben, hvis du skifter skydestilling
  • Du efterser kammer og magasin efter endt skydning
  • Du forlader skydelinjen med åben eller udtaget lås, eller knækket våben
  • Våbnet må ikke betjenes i eller omkring vandret plan, med mindre det peger mod skiverne
  • Du i øvrigt betjener våbnet på en forsvarlig og sikkerhedsmæssigt korrekt måde
  • Hvis du får en klikker, skal du rette henvendelse til kontrollanten og vente 20 sekunder, før låsen åbnes.
  1.6 Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget tidspunkt er i tvivl om hvad du foretager dig.
  1.7 Når våbnet bæres synligt, skal det bæres med mundingen pegende opad, kombinationsvåben skal bæres knækket.
  1.8 Hvis aspiranten ikke kan betjene sin riffel på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, er prøven ikke bestået. Aspiranten skal da underskrive bag på centerskiven.
  1.9 Evt. funktionsfejl skal aspiranten selv afhjælpe inden for skydetiden (herunder klikkere).
  1.10 Prøven begynder, når klarlinjen passeres og slutter når slutlinjen passeres efter endt skydning.
  1.11

  Klagevejledning
  1.11 Den prøvesagkyndiges afgørelse i forbindelse med ikke bestået prøve, kan inden 4 uger efter prøvens aflæggelse påklages til Miljøstyrelsen Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.


  Klagen sendes til:

  Miljøministeriet
  Miljøstyrelsen att.: Jagttegn Tolderlundsvej 5
  5000 Odense C


  Eller på mail til jagttegn@mst.dk

   

  Huskelisten træder i kraft d. 1. april 2021

 • Hjælpemidler

 • Våbentilladelse til jagtriffel

  Man skal lovligt kunne sætte sig i besiddelse af den riffel, som man ønsker at aflægge riffelprøve med, hvilket vil sige, at man skal have en personlig udstedt tilladelse til den pågældende riffel.

  Betingelser for våbentilladelser til jagtriffel kan du finde på Borger.dk

Statistik for riffelprøver:

 • 2014

  Der er i 2014 afholdt 46 riffelprøver med 5055 personer til prøve. Af disse bestod 73,5% eller 3714. Af de 1341 personer, der ikke bestod prøven er 1040 dumpet og 301 mødte aldrig op.

  Af de 1040 personer eller 26,5%, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 930 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 110 personer på grund af våbenhåndtering.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2014 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds  Total  Bestået  Ikke bestået  Udeblevet  Bestået %
   1  615  457   125   33   74,31 
   2  774  586  159  27  75,71
   3  778  579  149  49  74,42 
   4  857  599  198  59  69,89 
   5  359  266  75  18  74,09
   6  995  757  183  54  76,08 
   7  645  441  147  56  68,37
   8  32  24  4  4  75,00 
  I alt 5055 3715 1040 300  

   

 • 2015

  Der er i 2015 afholdt 46 riffelprøver, med 4285 personer til prøve. Af disse bestod 73,9% eller 3167. Af de 1118 personer, der ikke bestod prøven er 848 dumpet og 270 mødte aldrig op.

  Af de 848 personer eller 19,8%, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 742 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 106 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2015 været tilbudt 8090 pladser, fordelt på 46 riffelprøver. Heraf har de 3805 ikke været anvendt. I gennemsnit har 43,4% af de tilbudte pladser været ledige.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2015 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 621 437 149 35 70,4
  2 654 493 119 42 75,4
  3 630 468 128 34 74,3
  4 830 651 147 32 78,4
  5 278 192 67 19 69,1
  6 688 506 124 58 73,5
  7 561 404 109 48 72,0
  8 23 16 5 2 69,6
  I alt 4285 3167 848 270  73,9

   

 • 2016

  Der er i 2016 afholdt 46 riffelprøver, med 4005 personer til prøve. Af disse bestod 77,8% eller 3114. Af de 891 personer, der ikke bestod prøven er 706 dumpet og 185 mødte aldrig op.

  Af de 706 personer eller 17,6 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 625 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 81 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2016 været tilbudt 8191 pladser, fordelt på 46 riffelprøver. Heraf har de 4186 ikke været anvendt. I gennemsnit har 51,1 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2016 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 442 346 73 17 78,2
  2 510 389 106 15 76,3
  3 536 415 99 22 77,4
  4 878 675 164 39 76,9
  5 253 190 52 11 75,1
  6 713 578 100 35 81
  7 648 505 97 46 77,9
  8 25 16 9 0 64
  I alt 4005 3114 706 185 77,8

   

 • 2017

  Der er i 2017 afholdt 41 riffelprøver, med 3892 personer til prøve. Af disse bestod 77 % eller 2999. Af de 893 personer, der ikke bestod prøven er 708 dumpet og 185 mødte aldrig op.

  Af de 708 personer eller 18,2 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 649 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 59 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2017 været tilbudt 6882 pladser, fordelt på 41 riffelprøver. Heraf har de 2990 ikke været anvendt. I gennemsnit har 43,5 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2017 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 630 475 126 29 75,4
  2 433 327 86 20 75,5
  3 510 413 73 24 81,0
  4 814 600 175 39 73,7
  5 274 202 59 13 73,7
  6 641 506 104 31 78,9
  7 557 450 81 26 80,8
  8 33 26 4 3 78,8
  I alt 3892 2999 708 185 77,1

   

 • 2018

  Der er i 2018 afholdt 41 riffelprøver, med 3608 personer til prøve. Af disse bestod 76,5 % eller 2760. Af de 847 personer, der ikke bestod prøven er 654 dumpet og 194 mødte aldrig op.

  Af de 654 personer eller 18,1 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 571 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 83 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2018 været tilbudt 5539 pladser, fordelt på 41 riffelprøver. Heraf har de 1931 ikke været anvendt. I gennemsnit har 35,0 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2018 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 519 389 99 31 75,0 
  2 538 415 101 22 77,1
  3 449 356 77 16 79,3
  4 657 499 129 29 76,0
  5 239 179 49 11 74,9
  6 573 428 102 43 74,7
  7 610 476 93 41 78,0
  8 23 18 4 1 78,3
  I alt 3608 2760 654 194 76,5

   

 • 2019

  Der er i 2019 afholdt 41 riffelprøver, med 3486 personer til prøve. Af disse bestod 76,3 % eller 2661. Af de 825 personer, der ikke bestod prøven er 655 dumpet og 170 mødte aldrig op.

  Af de 655 personer eller 18,8 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 576 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 79 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2019 været tilbudt 5606 pladser, fordelt på 41 riffelprøver. Heraf har de 2120 ikke været anvendt. I gennemsnit har 37,8 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2019 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 427 313 98 16 73,3 
  2 513 392 106 15 76,4
  3 543 411 108 24 75,7
  4 663 497 138 28 75,0
  5 203 150 42 11 73,9
  6 482 377 74 31 78,2
  7 628 500 83 45 79,6
  8 27 21 6 0 77,8
  I alt 3486 2661 655 170 76,3

   

 • 2020

  Der er i 2020 afholdt 39 riffelprøver, med 2842 personer til prøve. Af disse bestod 78 % eller 2217. Af de 625 personer der ikke bestod prøven, er 482 dumpet og 143 mødte aldrig op.

  Af de 625 personer eller 22 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 431 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 51 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2020 været tilbudt 4450 pladser, fordelt på 39 riffelprøver. Heraf har de 1608 ikke været anvendt. I gennemsnit har 36,1 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2020 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 308 232 59 17 75,3
  2 451 357 76 18 79,2
  3 453 357 83 13 78,8
  4 463 365 77 21 78,8
  5 127 93 29 5 73,2
  6 355 282 58 15 79,4
  7 676 524 99 53 77,5
  8 9 7 1 1 77,8
  I alt 2842 2217 482 143 78,0

   

 • 2021

  Der er i 2021 afholdt 42 riffelprøver, med 4087 personer til prøve. Af disse bestod 79 % eller 3233. Af de 854 personer der ikke bestod riffelprøven, er 675 dumpet og 179 mødte aldrig op.

  Af de 675 personer eller 16,5 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 583 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 92 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2021 været tilbudt 5164 pladser, fordelt på 42 riffelprøver. Heraf har de 1077 ikke været anvendt. I gennemsnit har 20,9 % af de tilbudte pladser været ledig

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2021 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 538 433 83 22 80,3
  2 578 486 63 29 84,1
  3 372 288 73 11 77,4
  4 826 636 160 30 77,0
  5 310 238 64 8 76,8
  6 795 630 127 38 79,2
  7 635 501 96 38 78,7
  8 33 21 9 3 63,6
  I alt 4087 3233 675 179 79,1

   

 • 2022

  Der er i 2022 afholdt 42 riffelprøver, med 3001 personer til prøve. Af disse bestod 78 % eller 2340. Af de 661 personer der ikke bestod riffelprøven, er 492 dumpet og 169 mødte aldrig op.

  Af de 492 personer eller 16,4 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 432 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 60 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2022 været tilbudt 5276 pladser. Heraf har de 2275 ikke været anvendt. I gennemsnit har 43,1 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2022 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 298 223 63 12 74,8
  2 495 386 80 29 78,0
  3 376 289 70 17 76,9
  4 585 467 94 24 79,8
  5 162 112 37 13 69,1
  6 496 382 83 31 77,0
  7 577 473 64 40 82,0
  8 12 8 1 3 66,7
  I alt 3001 2340 492 169 78,0