Andre arrangementer

Tilskudspulje i Kreds 1 ved ansøgning om tilskud til afholdelse af eksempelvis:
Skovens dag, dyrskuer, byfester, open by Night og lignende arrangementer.
Beløbsgrænsen for ansøgning er max. 10.000 kr.

Følgende kriterier vil blive lagt til grund for bevilling af tilskud:

  • Aktivitetens størrelse og omfang
  • Det skal være et levende arrangement – ikke blot en plakatvæg og et bord med brochurer
  • Arrangementet skal primært henvende sig til ”Familien Danmark”
  • Nøjagtigt regnskab skal aflægges, med originale kvitteringer fra alle leverandører, ikke blot en samlet regning fra lokalforeningen.

Skemaet udfyldes så tydeligt og præcist som muligt. Er der ikke plads nok/for få rubrikker – så fortsæt på et blankt stykke papir. Spørgsmål til skemaet og dets udfyldelse rettes til Kreds kasseren

Er skemaet mangelfuldt udfyldt, og kan oplysningerne ikke tilvejebringes ved en forespørgsel fra Kredsen, kan ansøgningen ikke komme i betragtning.

 Generelle betingelser:

Hent ansøgningsskemaet her