Foto: Regexman - Blå kærhøg, han

Foto: Regexman - Blå kærhøg, han

Blå kærhøg (Circus cyaneus)

Feltkendetegn

Blå kærhøgs kendetegn er, lille ugleagtigt hoved, brede vinger med fem fingre, slank krop og lang hale, gule ben og et blåligt næb med sort spids.

Hannens farve er svag blågrå, gråt hoved og bryst, hvid bug og underside med mørk vinge bagkant samt sorte vingespidser og en lys halskrave. Hunnen og ungfugle er almindeligvis brune med hvid overgump. Øjenfarven hos voksne hanner er orangegul, mens den hos hunnen er mat gul og hos ungfugle brun.

Både hun og ungfugl har næsten ensfarvet mørkebrun overside og lysere brun længdestribet underside. Både han og hun har bred hvid overgump.

Blå kærhøg flyver typisk med løftede vinger.

Forveksling

Blå kærhøg minder om hedehøgen, men virker generelt kraftigere bygget end hedehøgen. Den kendes også på sin lange femte håndsvingfjer og bredere armsvingsfjer. Hedehøgen har kun fire fingre og en mere spids vinge.

Unge blå kærhøge har til forskel for hedehøge stribede brune undersider.

Foto: Regexman - Blå kærhøg, hun

Foto: Regexman - Blå kærhøg, hun

Udbredelse og levesteder

Antallet af Blå kærhøg kan alt efter antallet af tilgængelige smågnavere variere år for år. Den bygger reden på jorden og som yngleplads foretrækker den åbent land som heder, moser og andre fugtige områder, men den kan også yngle på dyrkede marker i høj og tæt vegetation. Jagten på føde foregår oftest på agerland og engarealer.

Den blå kærhøg, som er en sjælden ynglefugl i Danmark, findes i det meste af Vesteuropa og det nordlige Østeuropa, Rusland til Stillehavet samt Nordamerika. Om vinteren kan den blå kærhøg ses i hele Danmark, hvorimod ynglepar er ret sjældne.

Føde

Den blå kærhøg er udpræget specialist i sit fødevalg, som den finder ved en lav søgeflugt over land. Den tager næsten kun smågnavere, specielt markmus, men også småfugle, fisk, krybdyr og padder samt insekter kan findes på menuen.

Yngleforhold

Blå kærhøg yngler normalt som 2 til 3-årige, men i år med rigelige mængder af smågnavere, især markmus forekommer også enkelte 1-årige ynglefugle.

I reden som bygges af pile- og birke kviste på jorden i høj og tæt vegetation, lægges i maj måned 3-6 æg, afhængig af fødemængden. Rugningen som varer i 29-30 dage, foretages af hunnen mens hannen forsørger hende.

Foto: Robb Hannawacker

Foto: Robb Hannawacker

Mens ungerne endnu er små forsørger hannen både hunnen og ungerne, hvorefter hunnen overtager forsørgelsen de sidste uger inden ungerne er flyvefærdige, efter 32-42 dage. Unge produktionen varierer som æg-kuldene efter fødemængden.