Termisk og lysforstærkende udstyr til regulering

Termisk og lysforstærkende udstyr må anvendes ved regulering af mårhund og vaskebjørn. I forbindelse med regulering af netop mårhund og vaskebjørn, åbner Vildtskadebekendtgørelsen mulighed for at anvende termiske hånspottere til lokalisering af dyrene og desuden lysforstærkende sigtekikkerter/klip-on systemer på riflede våben. Lysforstærkende sigtemidler dog kun i forbindelse med regulering på anlagte foderpladser.

Det kræver ikke en tilladelse at anskaffe eller anvende en termisk spotter. Termiske spottere må dog IKKE anvendes til opsporing af vildt i andre jagtlige sammenhænge end ved regulering af mårhund og vaskebjørn – heller ikke til opsporing af nedlagt vildt.

Lysforstærkende sigtekikkerter eller lysforstærkende klip-on systemer, som kan monteres på riflens almindelige sigtekikkert, kan fås i mange udgaver. Det kræver en våbentilladelse fra politiet at anskaffe lysforstærkende sigtekikkerter. Tilladelsen, som er gratis, skal, ligesom andre våbentilladelser, medbringes i forbindelse med regulering med det lysforstærkende udstyr. Riflen må ikke bære lysforstærkende udstyr under andre former for jagt eller regulering.

OBS! Det er ikke lovligt at anvende termiske (varmefølsomme) sigtekikkerter. Ansøgning om tilladelse søges her.