Videnskabelige rapporter til jagttidsforhandlinger

Når medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet diskuterer de fremtidige jagttider, sker det på baggrund af videnskabelige rapporter, som udarbejdes af DCE, Aarhus Universitet. Læs rapporterne her.

Aktuelle rapporter vedr. evalueringen for 2020

Læs de aktuelle rapporter, som jagttidsforhandlinger frem mod ikrafttrædelsen i 2018 bygger på. Listen opdateres løbende.

Jagttidsrevision for udvalgte arter 2020 
Historiske rapporter

Her kan du finde et udpluk af de væsentligste rapporter, der ligger til grund for tidligere jagttidsforhandlinger i Vildtforvaltningsrådet.

2018:

Tidligere: