Haglvåben i EU-våbenpas

Danmarks Jægerforbund ønskede, at glatløbede haglvåben kunne optages i EU-våbenpasset for mere end et år ad gangen, så danske jægere ikke skulle forny deres EU-våbenpas hvert år.

Problemstillingen er løst pr. den 2. februar 2023. Læs evt. mere i nyheden: Haglvåben følger nu våbenpassets gyldighedsperiode.