Kragefugle

Kragefuglene hører zoologisk til spurvefuglene.De er kendetegnet ved stor tilpasningsevne, når det gælder levesteder og fødemuligheder. Det er intelligente fugle, som er udprægede opportunister, det vil sige næsten altædende. For de fleste arter har udviklingen med mange menneskeskabte fødekilder i det åbne land været gunstig. Samtidig har kragefuglene med held tilpasset sig byerne som levested.

Hos kragefuglene er det kun hunnen der ruger, og for mange arter gælder, at hunnen fodres af hannen i rugeperioden. Kragefuglene får generelt små kuld og bliver forholdsvis sent kønsmodne. De bruger meget energi på yngelplejen og bringer føde til ungerne, indtil de er flyvefærdige. Kragefugle kan opnå en relativt høj alder. Der sker således en forholdsvis langsom omsætning i bestandene.

De danske kragefugle, på nær skovskade og nøddekrige, samles uden for ynglesæsonen på sociale overnatningspladser. Man ser derfor ofte en form for træk fra disse pladser morgen og aften, hvor fuglene flyver ud for at søge føde.

Kragefugle i artsleksikonet

Krage (gråkrage og sortkrage) (Corvus cornix og Corvus corone)

Husskade (Pica pica)

Råge (Corvus frugilegus)