Faunastriber 2023

GØR NOGET VILDT FOR NATUREN!

I de foregående år skabte de nordjyske faunastriber bedre betingelser for flora og fauna, og bidrog til at øge biodiversiteten i og omkring landbrugsarealerne. I sommer havde faunastriberne gode betingelser, og blomsterne stod smukt hen over hele sommeren, og bidrog med skjul og fødesøgning for insekter og fugle. I 2023 fortsætter vi succesen, og der er fortsat mulighed for at vælge imellem to forskellige frøblandinger.

Du kan læse meget mere i denne brochure.

Du kan også få rådgivning ved at kontakte vores egne vildtplejerådgivere -

Kurt Thomsen, mobil 20167330, mail: kurt-thomsen@live.dk

Måske overvejer du endda at lave et markvildtlaug? Så kontakt meget gerne Danmarks Jægerforbund, ring til Kurt og hør mere!