Faunastriber

Skal du ud at gøre en forskel på dine revirer og bidrage til at småfugle, vildt og insekter får et større udvalg af redeskjul, fødesøgning og yngleplads, ja så er det bare at komme i gang. Er du ikke selv lodsejer, så tag en snak med din lokale landmand, og se om i ikke sammen finder en løsning.

I gennem de seneste år, har de nordjyske faunastriber skabt bedre betingelser for flora og fauna, og har således tilgodeset småfugle, vildt og insekter og har tillige været med til at fungere som redeskjul, fødesøgnings- og ynglepladser.

Det er blevet til en del kvm i de seneste år, og nu er der igen mulighed for at hente hjælp.

Læs meget mere i denne brochure.

Du kan også få rådgivning ved at kontakte vores egne vildtplejerådgivere -

Kurt Thomsen, mobil 20167330, mail: kurt-thomsen@live.dk

Måske overvejer du endda at lave et markvildtlaug? Så kontakt meget gerne Danmarks Jægerforbund,

Vildt- og naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen, telefon: 81 88 24 46, mail: jbn@jaegerne.dk