Faunastriber

Vi gentager succesen fra de foregående år, hvor der er blev etableret kilometervis af faunastriber, til stor glæde for både flora og fauna, men selvfølgelig også for mennesker. Striberne tilgodeser småfugle, vildt og insekter, og fungerer som rede skjul, fødesøgnings og yngleplads. I år er det igen muligt at vælge mellem to frøblandinger:

Du kan læse meget mere i denne brochure.

Du kan også få rådgivning ved at kontakte vores egne vildtplejerådgivere -

Kurt Thomsen, mobil 20167330, mail: kurt-thomsen@live.dk

Måske overvejer du endda at lave et markvildtlaug? Så kontakt meget gerne Danmarks Jægerforbund,

Vildt- og naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen, telefon: 81 88 24 46, mail: jbn@jaegerne.dk