Jagtleje

Står du over for at skulle leje jagt, så er der gode råd at hente her i forbindelse med udfærdigelse af jagtlejekontrakt med mere.

Danmarks Jægerforbund har nemlig udarbejdet en model til en jagtlejekontrakt, en vejledning til udarbejdelse af konsortieaftaler et aftaledokument vedrørende opstilling af skydeplatforme samt en model for naboaftale i forbindelse med jagt på små arealer. For nogle emner er der angivet alternative løsninger, som parterne må vælge imellem og nogle emner er måske slet ikke relevante i den konkrete situation.

Kontrakterne skal derfor i lige så høj grad betragtes som huskelister over spørgsmål, som parterne skal afklare i forbindelse med aftaler om jagtleje, konsortium, opstilling af skydeplatforme og jagt på små arealer. Modellerne er udformet som en typisk jagtlejekontrakt med en række standardløsninger og -formuleringer.

De fire dokumenter kan læses og udskrives ved at klikke på nedenstående links: