Personalia

Retningslinjer for omtale af jubilæer, runde fødselsdage og nekrologer i magasinet Jæger.

I magasinet Jæger bringer vi gerne omtale af jubilæer og runde fødselsdage - og vi sender gerne en sidste hilsen.

Retningslinjerne er således:

Indsendelsesfristen for meddelelser til Tillykke (jubilæer), Hallali (fødselsdage) samt Jagt forbi (nekrologer) i Jæger er en måned.

Under Personalia bringer vi kun omtale af runde fødselsdage, og fødselaren skal fylde mindst 50 år.

Formandsjubilæer bliver nævnt fra 25 år og opefter – og meddelelsen skal være kort.

For andre jubilæer gælder, at de skal være helt korte, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Af hensyn til blandt andre de efterladte bringer vi ikke nekrologer, som er over tre måneder gamle.

Det anbefales at skrive kort – og redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indkomne tekster.

 Husk også tydelig afsender og telefonnummer, så redaktionen ved, hvem der har indsendt den pågældende meddelelse.

Indsend materialet (gerne i god tid) pr. e-mail til personalia@jaegerne.dk.