Mødeledelse

Vi arbejder med at se på, hvordan vi skal facilitere et møde - fra forberedelse til afvikling og efterfølgende opfølgning.

  • Forberedelse i forhold til formål og målgruppe
  • Forventningsafstemning før mødet og til mødet
  • De forskellige metoder til afvikling af et møde, afhængigt af mål
  •  Mødeledelse i praksis
  •  Mødelederens rolle

Når du har gennemført kurset, skulle du gerne føle, at du har et bedre grundlag for at kunne afholde effektive møder.

Undervisning afvikles som korte oplæg, cases og gruppearbejde.

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.