Kredsskydning - hagl

2020

Jagtskydning:

Kreds 7 (1)

Dato og tidspunkt: søndag d. 17. maj 2020 kl. 9.00.

Sted: Hagested-Gislinge Jagtforening, Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk

Kontaktperson: Torben Broløs på tlf.: 20304845 eller mail: tmbogab@mail.dk

Banens kontaktperson: Axel Arentoft på tlf.: 23930053 eller mail: axel@interrelation.dk

Tilmeldingsfrist: d. 10. maj 2020.

Afhentning af skydekort: Skydekort vil være på standpladsen. Der laves skydetider.

 

Kreds 7 (2)

Dato og tidspunkt: søndag d. 24. maj 2020

Sted: Gilleleje Jagtforening, Pårupvej 179C, 3250 Gilleleje

Kontaktperson: Torben Broløs på tlf.: 20304845 eller mail: tmbogab@mail.dk

Banens kontaktperson: Sonny Persson på tlf.: 22179392 eller mail: sonnypersson@privat.dk

Afhentning af skydekort: Skydekort vil være på standpladsen. Der laves skydetider.

 

 

Jægersporting:

Kreds 6 & 7

Dato og tidspunkt: søndag d. 21. juni 2020 kl. 9.00

Sted: Vordingborg Jagt- og flugtskydningsforening, Mosegårdsvej 28, 4760 Vordingborg

Kontaktperson: Torben Broløs på tlf.: 20304845 eller på mail: tmbogab@mail.dk

Banens kontaktperson: Steen Vasegaard på tlf.: 42641510 eller mail: svasegaard@gmail.com

Tilmeldingsfrist: d. 14. juni 2020

Afhentning af skydekort senest kl. 9.00

 

Særlige bestemmelser for Kvalifikationsskydning og Forbundsmesterskab i Jagtskydning under Danmarks Jægerforbund

Kvalifikationsskydningerne afholdes lokalt i kredsene sidste søndag i maj.

Kredse som ikke har skydetid på søndage, kan får dispensation til at afholde kvalifikationsskydning sidste lørdag i maj.

Kredsen kan vælge at afholde flere kvalifikationsskydninger samtidig inden for kredsen.

Alle kvalifikationsskydninger er åben for medlemmer af DJ og et medlem/hold kan kvalificere sig til FM på en af kvalifikationsskydningerne. Dog kan man kun indgå i medaljerækken i den kreds man tilhører.

Uanset antallet af, og arter af medlemskaber i Danmarks Jægerforbund, kan ingen deltage i mere end én kvalifikationsskydning.

Forbundsmesterskabet afholdes sidste weekend i juli.

Kvalifikationsskydning koster 150,- kr. pr. skytte. Forbundsmesterskabet koster 150,- kr. pr skytte, dog således at der betales for alle skydninger skytten deltager i. Det vil sige, at hvis skytter deltagelse på et hold uden for egen række, skal der betales yderligere 150,- kr. for denne skydning.

Rækker I Damerækken er der ingen alderskriterier.

I Junior, Senior, Oldboys, Veteran og Superveteranrækken er der sat følgende alderskriterier:

Juniorskytter er man til og med hele det år, skytten fylder 20 år.

Seniorskytter er man fra og med hele det år, skytten fylder 21 år.

Oldboysskytter er man fra og med hele det år, skytten fylder 50 år.

Veteranskytter er man fra og med det hele år, skytten fylder 60 år.

Superveteranskytter er man fra og med det hele år, skytten fylder 70 år

Kvalifikationskrav til FM Senior: 35 træf Oldboys: 33 træf Veteranrække: 31 træf Superveteranrække: 26 træf Juniorrække: 26 træf Damerække: 26 træf

Foreningshold Til FM må der fra hver kvalifikationsskydning sendes 3 foreningshold alle rækker. Dog udløser hold nr. 7, 10, 13, 16, 19 i den enkelte række et ekstra hold.

Holdets opbygning m.m. Fire navngivne skytter danner hold, og de tre bedste resultater tæller. De fire skytter skal være medlem af samme jagtforening (samme foreningsnummer), og betaling for medlemskab skal være registreret i Danmarks Jægerforbunds medlemssystem senest en måned før første kvalifikationsskydning.

Alle skal have skudt på en kvalifikationsskydning.

Regler for holdsammensætning i jagtskydning 2016:

Se denne fil på side 10