Viden om trækvildt

Vi har samlet en række artikler og relevante rapporter, der giver viden om aktuelle emner indenfor trækvildt. 

Forvaltning:

Internationale arbejdsgrupper som DJ er repræsenteret i:

Nationale arbejdsgrupper som DJ er repræsenteret i:

Trækvildtoversigten:

Artikelserie om ringmærkning (fra JÆGER):

Sygdomme mv.: 

Regulering:

Fodring af ænder: