Kredsårsmøde 2024

Den 09. Marts 2024 er der ordinært kredsmøde i Kreds 6
Mødet afholdes i Sværdborg

Link til Sværdborg Festlokaler med adresse og kørselsvejledning: http://svaerdborgfest.dk/
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   

Kredsårsmøde 2024

Den 09. Marts 2024 er der ordinært kredsmøde i Kreds 6
Mødet afholdes i Sværdborg

Link til Sværdborg Festlokaler med adresse og kørselsvejledning:  http://svaerdborgfest.dk/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tidspunkt: Lørdag den 09. marts kl. 10.  Adgang fra kl 09.30
Lokation: Sværdborg, Hasbjergvej 34, Vordingborg
Tilmeldingsfrist 16. februar af hensyn til forplejning, pris 150 kr. Mere information om mødet findes her: https://www.jaegerforbundet.dk/vis-foreningsmeddelelse/?id=28060

Herunder ser du en opdateret oversigt over mødets forventede indhold og forløb

 Kl. 09.30          Modtage delegerede samt uddeles stemmesedler
Kaffe & Rundstykker - Buffet i sal 2
Velkomst
Praktisk info
Valg af Dirigent
Valg af stemmetællere
Beretning om kredsens virksomhed
Orientering om kredsens Økonomiske forbrug
Pause - Besøg din koordinator
Bengt Holst - Holdninger og fakta om fremtidens fasanjagt
Frokost & møde din koordinator
Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
Præsentation af det reviderede Natursyn
Uddeling af nåle og aktivitetstegn
Kaffe & Kage på bordene
Valg af hovedbestyrelsesmedlem, og suppleant for samme
Der er følgende opstillet: HB: Christian Clausen, HB suppleant: Bo Simonsen.
Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer
Oversigt over aktivitetskoordinatorer
Oversigt over repræsentantskabsmedlemmer
Indkomne forslag
Der er ingen forslag indkommet
Evt.

Herunder ser du den formelle dagsorden

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.
Under dagsordenens punkt pkt. 6 skal det oplyses, at der i 2024 ikke er valg i år.

Tilmelding er NØDVENDIG og skal foregå via lokalt Jægerrådsformand. Hver jagtforening kan stille med et medlem pr. påbegyndt 50 medlem. Kontakt din lokale formand for tilmelding. Jagtforeningsformanden skal efterfølgende koordinere tilmelding via jægerråd. Tilmeldinger skal foretages via Link (kommer snarest).
Koordinatorernes beretninger kan findes på kredsens hjemmeside

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, som ikke er vedtaget af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget i Jægerråd eller lokal jagtforening, og meddeles skriftligt mindst 3 uger før møde til Kredsformanden.

Bemærk, at indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet i 2024, foretages på jægerråds årsmøder og indstilling fra jægerrådsformænd skal ske inden 16/2 2024 til kredsformanden.

DJ's vedtægter. (https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/hvem-vi-er-og-hvad-vi-star-for/organisation/vedtaegter/)

Praktisk forhold:
Da dele af arrangementet kan foregå udendørs, tilrådes det at man er passende påklædt.
Pris forplejning: 150,- betales i forbindelse med tilmeldingen.

Venlig hilsen

Bo Simonsen
Kredsformand, Kreds 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------