Uddannelse, jagthund

Danmarks Jægerforbund tilbyder p.t. nedenstående kurser inden for jagthundeområdet. Praktiske oplysninger - herunder tilmelding, betaling m.v. til kurserne kan ses her

Jagthundeinstruktøruddannelse

I Danmarks Jægerforbund tilbyder vi forskellige instruktør uddannelser, herunder uddannelsen til Jagthundeinstruktør. Uddannelse består af tre moduler. Du skal have gennemført hvert modul, inden du kan gå videre til det næste modul. Formidlingskurset er en del af uddannelsen til jagthundeinstruktør. De tre moduler er tiltænkt i nedenstående rækkefølge, men af praktiske årsager kan Formidlingskurset også lægges først i uddannelsesforløbet som jagthundeinstruktør. 

Alle Jægerforbundets instruktøruddannelser indeholder modulet "Instruktionsteknik", så hvis du allerede har dette modul i forbindelse med en anden instruktøruddannelse, skal dette modul ikke tages igen.

Uddannelsen til Jagthundeinstruktør består af følgende 3 moduler:

 • Jagthundeinstruktør del 1, teoretisk del

  Jagthundeinstruktør del 1, teoretisk del
  • At give hundeførere et teoretisk kendskab til, hvordan hunden lærer, hundehjernens opbygning og hvilke læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse.

   

  Tilmeld dig Jagthundeinstruktør del 1, teoretisk del

  Du tilmelder dig kurset ved at søge på Jagthundeinstruktør del 1 i vores kursuskalender. Du finder kursuskalenderen her.

  Er årets kurser afholdt eller endnu ikke oprettet kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, hvor vi forsøger at svare tilbage hurtigst muligt.

 • Jagthundeinstruktør del 2, faglig del

  Jagthundeinstruktør del 2, faglig del
  • Formået med kurset er at gøre dig som jagthundeinstruktør i stand til at undervise og vejlede hundeførere i jagtforeningerne. Ved uddannelsens afslutning skal hundeinstruktøren kunne planlægge og gennemføre kurser for hundeførere med henblik på at gøre dem i stand til at uddanne en effektiv jagthund. Kursets primære fokus er uddannelsen af jagthunden til en effektiv apportør, således at jagten udøves på en lovmæssig forsvarlig måde. 
  • Der arbejdes med forståelse for, hvordan hunde lærer, hundehjernens opbygning og til de læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. Kurset er baseret på den seneste videnskabelige viden om læring og hundeadfærd, og uddannelsen foregår på hundens præmisser. 
  • Alle typer af jagthunde kan uddannes efter kursets metoder - afhængigt af deres individuelle specialer. 

   

  Tilmeld dig Jagthundeinstruktør del 2, faglig del

  Du tilmelder dig kurset ved at søge på Jagthundeinstruktør del 2 i vores kursuskalender. Du finder kursuskalenderen her.

  Er årets kurser afholdt eller endnu ikke oprettet kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, hvor vi forsøger at svare tilbage hurtigst muligt.

 • Formidlingskursus

  Formidlingskurset indgår som et modul i Danmarks Jægerforbunds instruktøruddannelse til hund. Kurset er en del af uddannelsen til jagthundeinstruktør.

  Formål

  Undervisning i formidling. At give kursisten kendskab til og forståelse for egne evner indenfor formidling og undervisning. 

  Indhold

  Modulet vil indeholde beskrivelse af narrative teorier og en lang række værktøjer, som kursisten kan vælge til og fra. Der vil blive arbejdet i plenum og i grupper. Modulet skal skabe en refleksion hos kursisten om opfattelsen af undervisning, formidling og kreativitet. 

  Målgruppe

  Dette kursus (eller kurset ”Instruktionsteknik”) er obligatorisk for alle der ønsker at blive jagthundeinstruktør i Danmarks Jægerforbund.

  Tilmeld dig Formidlingskurset

  • Tilmeld dig Formidlingskursus - se kursuskalenderen nederst på forsiden (skriv formidlingskursus i søgefeltet)

  Her kan du se, om der p.t. er nogle planlagte kurser. Du kan få yderligere information om kurset på kurser@jaegerne.dk eller rette henvendelse til jagthundekonsulenten odh@jaegerne.dk

 • Instruktionsteknik

  Instruktionsteknik
  • Jagthundeinstruktører skal gennemgå et kursus i instruktionsteknik med fokus på instruktørernes forståelse for, hvorledes formidling, instruktion og praktisk indlæring planlægges, tilrettelægges og gennemføres.
  • På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis, således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og give feedback. 
  • Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende områder: feed back og aktiv lytning, planlægning af undervisning, udførsel af undervisning, kontrol og styring af undervisning samt læringsteori.
  • Alle der har lyst kan tilmelde sig kurset. Medlemsskab af Danmarks Jægerforbund er ikke et krav.
  • Læs mere om kurset, Instruktionsteknik her. 

  Tilmeld dig Instruktionsteknik

  Du tilmelder dig kurset ved at søge på Instruktionsteknik i vores kursuskalender. Du finder kursuskalenderen her.

  Er årets kurser afholdt eller endnu ikke oprettet kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, hvor vi forsøger at svare tilbage hurtigst muligt.

  Merit
  • Der gives ikke merit for instruktøruddannelserne eller de enkelte moduler. Årsagen til, at der ikke gives merit er, at Danmarks Jægerforbund ønsker at sikre, at alle forbundets instruktører har gennemgået den samme grunduddannelse. Hvis du tidligere har gennemført kurset, Instruktionsteknik i forbindelse med en anden instruktøruddannelse i Danmarks Jægerforbund, behøver du dog ikke at tage dette kursus igen. 

Efteruddannelse Jagthundeinstruktør

 • Kursusbeskrivelse

  Kurset henvender sig til uddannede jagthundeinstruktører i foreningerne. Kurset forbindes med en rød tråd til den nye instruktøruddannelse, så der fremadrettet kan tilbydes et ensartet undervisnings- og uddannelsesforløb for kursisten. 

  Kurset er tilrettelagt med et teoretisk og praktisk indhold, så der opfordres til at medbringe egen hund. 

  Der skal ikke læses op inden kurset. 

   

  Tilmeld dig Efteruddannelse jagthundeinstruktør

  Du tilmelder dig kurset ved at søge på Efteruddannelse jagthundeinstruktør i vores kursuskalender. Du finder kursuskalenderen her.

  Er årets kurser afholdt eller endnu ikke oprettet kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, hvor vi forsøger at svare tilbage hurtigst muligt.

Efteruddannelse Problemløsning

 • Kursusbeskrivelse

  Alt for mange hunde lider af en eller anden psykisk lidelse. Det skyldes især en manglende forståelse for hundens natur, drivkraft og generelle behov. Det medfører bl.a. aflivninger, omplaceringer, dårlige forhold mellem hund og fører, samt utilpassede og stressede hunde. I nogle tilfælde er hundene i så ringe en psykisk tilstand, at de er blevet aggressive og utilregnelige.

   Formålet med kurset er at gøre jagthundeinstruktøren opmærksom på forskellen mellem et generelt adfærdsproblem og en udfordring i indlæringen og træningen, og derved blive i stand til at undervise og vejlede hundeførere i jagtforeningerne på et bedre grundlag.

   Med simple principper og metoder kan vi nå meget langt. Det behøver ikke at være svært, men det kræver tid. Først og fremmest, så er det vigtigt, at man afdækker og anerkender, om man står med et generelt adfærdsproblem eller en udfordring i indlæringen/træningen. For hvad kom først?

   I DJ uddanner og råder vi ikke over hundeadfærdskonsulenter. Derfor er det vigtigt, at vores mange frivillige instruktører og trænere kender forskellen på et generelt adfærdsproblem eller en udfordring i indlæringen/træningen, og kan håndtere det derefter.

   Adfærdsproblemer må ikke forveksles med udfordringer i indlæringen eller træningen af jagthunden. Alligevel vil man opleve, at mange af hverdagens adfærdsproblemer hænger sammen med prægning, indlæring, træning og forholdet mellem hund og fører. Når vi løser det ene, så opnår vi en forståelse, der gør, at vi er i stand til at løse det andet.

  • Mål for efteruddannelsen:
  • Ved efteruddannelsens afslutning skal jagthundeinstruktøren forstærkes i at praktisere instruktion efter Danmarks Jægerforbunds etiske retningslinjer for jagthundeområdet.
  • At jagthundeinstruktøren styrkes i brugen af diverse principper og metoder for positiv indlæring ifm. træningen af jagthunde, og i undervisningen og vejledningen af hundeførere.
  • At dygtiggøre jagthundeinstruktøren i at kunne identificere hvor og hvornår det går galt for føreren under træningen.
  • At styrke de generelle kompetencer for jagthundeområdet i jagtforeningerne – og dermed en stor del af medlemmerne.

   

  Tilmeld dig Efteruddannelse Problemløsning

  Du tilmelder dig kurset ved at søge på Efteruddannelse jagthundeinstruktør i vores kursuskalender. Du finder kursuskalenderen her.

  Er årets kurser afholdt eller endnu ikke oprettet kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, hvor vi forsøger at svare tilbage hurtigst muligt.

Efteruddannelse Instruktørkursus for oplæring af gravsøgende hunde

 • Kursusbeskrivelse

  Kurset henvender sig til uddannede jagthundeinstruktører i foreningerne. 

  Se adgangsbetingelser for optagelse på kurset her.: vælg Instruktøruddannelse

  Målet med kurset:
  Instruktørerne skal efter endt kursusforløb kunne varetage en oplæring af gravsøgende hunde på egen hånd. 

  Målet med oplæringen: 
  Den gravsøgende hund, skal frivilligt og med iver kunne søger under jorden, hvor den skal arbejde klogt og behersket med rovvildtet, der befinder sig under jorden, så rovvildtet til sidst forlader graven. 

  Efter kurset skal instruktøren: 

  • have kendskab til anlæggets opbygning og funktioner
  • have kendskab til forløbet fra indlæring på trægraven til oplæring i cementgrav og til sidst test på jagt. 
  • have kendskab til egenskaberne hos de gravsøgende hunde, herunder racernes forskellighed ved indlæring. 
  • have kendskab til virkemetoder til motivering af den nye/urutineret hund til at søge under jorden. 
  • kunne vurdere en hunds egnethed for indlæring på dagen. 
  • kunne indlæringsinstruksen for mekanisk ræv og reglerne for naturgravtesten. 
  • kunne via sit virke være med til at fastholde, fremtidssikre og udbrede kendskabet til jagtformen "gravjagt" for fremtiden samt værdien af denne form for jagt. 

  Tilmelding:
  Disse kurser tilbydes normalt kun til enkeltforeninger, men hvis der er mere end 5 instruktører på landsplan, der mangler dette kursus i dette regi (gravgående) opretter Jagthundekonsulenten i Danmarks Jægerforbund et kursus til reduceret pris, evt. på Kalø). Kontakt en af de lokale jagtforeninger, hvor der er oprettet lokale træningscentre eller Jagthundekonsulenten. 

   

Undervisning og kurser - hund