Nyheder fra kreds 6

Meddelelse fra kredsbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund kreds 6

Kredsmøde i kreds 6 den 14. marts er aflyst

Kredsmødet 14 marts 2020

Se referaterne fra kredsbestyrelsen, kreds 6

Læs alle referaterne fra kredsens bestyrelsesmøder her. Læs mere