Vingeundersøgelsen

Vingeundersøgelsen indsamler frivilligt indsendte vinger fra en række jagtbare fuglearter. Det er jægere, der sender vingerne ind eller indleverer dem til frysere rundt om i landet. Vingeundersøgelsen hører under Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Siden 1970'erne er der på den ene eller anden måde indsamlet vinger fra udvalgte fuglearter i Danmark. Jægerne indsender vingerne, og  Aarhus Universitet udarbejder resultaterne for undersøgelsen.

Vingeundersøgelsen sætter flere nuancer på den obligatoriske vildtudbytteindberetning, som alle jægere skal lave årligt. I samspil med vildudbyttestatistikken udgør vingeundersøgelsen det faglige grundlag, som jagten administreres på i Danmark, og er sammen med nationale og internationale optællinger af de jagtbare fugles bestande af afgørende betydning for fastsættelse af jagttiderne.

Hvilke vinger indsamles

Det er ikke alle vinger, der er relevante for vingeundersøgelsen. Herunder kan du se hvilke arter, de gerne vil modtage vinger fra:

  • Svømmeænder (gråand, spidsand, knarand, pibeand, krikand, skeand, atlingsand)
  • Dykænder (edderfugl, sortand, hvinand, bjergand, troldand)
  • Gæs (grågås, sædgås, blisgås, kortnæbbet gås, canadagås, bramgås, nilgås)
  • Blishøns
  • Skovsnepper
  • Dobbeltbekkasiner
  • Sølvmåger

Vi modtager desuden meget gerne hoveder fra sædgås i de kommende sæsoner. Læs mere her.

Hvordan deltager du

Det er gratis at indsende vinger til vingeundersøgelse, og du kan rekvirere specialkuverter med forudbetalt porto på vinger@bios.au.dk eller på telefon 87150000. Husk at oplyse navn og adresse. Du kan også vælge at aflevere vingerne i én af de frysere, der er opstillet rundt omkring i landet. Vælger du fryseren frem for postkassen, skal du stadig huske at lægge vingerne i den rekvirerede specialkuvert og udfylde de ønskede oplysninger.

Frysernes placering kan ses på hjemmesiden Fauna.au.dk under vingeundersøgelsen.

Vingeundersøgelsen skal bruge én hel vinge fra hver nedlagt fugl, samt dato og sted for nedlæggelsen. For hver tusind indsendt eller indleveret vinge trækkes der lod om en jagtkniv, og hvert år trækkes der lod om en jagtrejse.


Se mere om hvordan det foregår i filmen herunder. Bemærk dog at filmen er fra 2020: