Nedenstående ejendomme er medlemmer af mærkningsordningen. Vil du læse mere om mærkningsordningen og hvad det indebærer og forpligter, så læs her

Ejendomme, som er medlemmer af Mærkningsordningen (i alfabetisk rækkefølge):

Borreby gods - se link her

Fænø gods se link her

Gerdrup-Lyngbygaard gods - se link her

Gisselfeld kloster - se link her

Gjessinggaard gods

Holckenhavn gods - se link her

Pandebjerg gods - se link her

Petersgaard gods - se link her

Ravnholt gods - se link her

Rohden gods - se link her 

ROP event Aps 

Stiftelsen Sorø Akademi - se link her

Tyrrestrup

Vedbygård v. Boda Estate

*Danmarks Jægerforbund gør opmærksom på, at der er flere medlemmer end ovenstående, men da Danmarks Jægerforbund følger de til en hver tid gældende GDPR regler, er det kun de ejendomme, der har givet skriftlig samtykke til at måtte vises på hjemmesiden, som fremgår