Markvildtindsatsen

Dan et markvildtlav og få haren og agerhønen tilbage. Det er budskabet fra Jægerforbundets markvildtindsats, som tilbyder rådgivning til landmænd, og hjælp til at danne markvildtlav.

Samarbejde på tværs af skel

Markvildt er det vildt, der har sit primære levested i agerlandet. Særligt er der i disse år fokus på hare og agerhøne. Der er brug for en indsats, og Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med en lang række andre grønne organisationer igangsat et projekt, der skal skabe bedre vilkår for markvildtet gennem etablering af et landsdækkende net af markvildtlav.

I Markvildtlavene er landbrugene, lodsejerne og jægerne de vigtigste aktører. Det er frivilligt at oprette og deltage i markvildtlavene.

Komplette levesteder

Indsatsten bygger på forvaltningsplanerne for hare og agerhøne, som er udgivet af Miljøministeriet. Indsatsen finansierers årligt med 4.000.000 kr. fra jagttegnsmidlerne, og ca. 1.000.000 kr. fra Danmarks Jægerforbund.

Her kan du se mere om markvildtlav og fordelene ved projektet:

 


I menuen til venstre kan du finde flere informationer om markvildtsprojektet, se hvor der er markvildtslav i Danmark og finde kontaktinformationer til medarbejdere i projektet.

 Læs desuden mere i folderen om markvildslav her: