Markvildtindsatsen

Genstart af markvildtindsatsen

Danmarks Jægerforbundet har vundet udbuddet fra Miljøstyrelsen om markvildtindsatsen. Markvildtindsatsen, som den har kørt de sidste seks år (2013-2019), vil derfor fortsætte. Mange ting ligner sig selv, men nye ting er også kommet til. 

Et af de nye fokusområder i indsatsen er således, at der skal fokus på urentable arealer i dyrkningsfladen. Her kan landmændene med fordel kunne omlægge driften, og arealerne kan således bidrage til at skabe nye levesteder i landbrugslandet. 

I den kommende periode for indsatsen (2020-2023) vil der blive udarbejdet en ny vejledning, der skal hjælpe landmænd til at at have fokus på de urentable arealer i marken. 

Det meget vigtige arbejde med optælling af vildt, særligt hare og agerhøne, fortsætter som hidtil. 

Stadig samarbejde på tværs af skel

I den genstartede indsats, er det fortsat en hjørnesten, at lodsejere arbejder sammen på tværs af skel. I Markvildtlavene er landbrugene, lodsejerne og jægerne de vigtigste aktører. Det er frivilligt at oprette og deltage i markvildtlavene.

Komplette levesteder

Indsatsten bygger på forvaltningsplanerne for hare og agerhøne, som er udgivet af Miljøministeriet. 

Her kan du se mere om markvildtlav og fordelene ved projektet:

 


I menuen til venstre kan du finde flere informationer om markvildtsprojektet, se hvor der er markvildtslav i Danmark og finde kontaktinformationer til medarbejdere i projektet.

 Læs desuden mere i folderen om markvildslav her: