Kan der drives motorbådsjagt i Natura 2000-områder?

Ja, som udgangspunkt kan der drives jagt fra motorbåd i Natura 2000 områder. Pr. 1. juli 2022 er det dog ikke længere muligt at drive jagt på edderfugl i Natura 2000-områder, hvor den er på udpegningsgrundlaget. Læs mere i nyheden og se et oversigtskort her.

Forklaring:
I fuglebeskyttelsesdirektivet er det anført, at motorbåde, der drives frem med en hastighed på mere end 5 km/t ikke må anvendes til jagt. I direktivet anføres det dog, at man af sikkerhedsmæssige årsager, kan tillade anvendelse af motor på både under jagten, hvis bådene ikke kan sejle hurtigere end 18 km/t, og de under jagten ikke fremføres med mere end 5 km/t.

Dette forhold er indarbejdet i den danske jagtlovgivning. således at EF-fuglebeskyttelsesdirektivet efterleves i ånd og tanke.

For at sikre fuglene fred, er der spredt rundt i hele landet udpeget 35 områder på fiskeriterritoriet, hvor der ikke må drives jagt fra motorbåd.

Derudover er der i en del af Danmarks 95 reservater forbud mod brug af motor til jagt.

Endelig er motorbådsjagt generelt forbudt i september samt overalt på ferske vande.

Kilder:

  • Fuglebeskyttelsesdirektivet bilag 4