Jagtens prøver

Uanset hvilket våben, du ønsker at gå på jagt med, skal du bestå både jagtprøven og en skydeprøve.

Uanset hvilken våbentype du ønsker at gå på jagt med, anbefaler vi, at du træner flittigt for at sikre, at dine skydefærdigheder er på et højt niveau, så du til stadighed er med til at minimere antallet af anskydninger.

Først skal du bestå jagtprøven, som består af både en teoretisk og en praktisk del. Dernæst skal du bestå haglskydeprøven. Så kan du komme på jagt med et haglgevær. For at gå på riffeljagt eller buejagt skal du efterfølgende bestå de relevante prøver til det.

Du kan læse mere om de enkelte dele af jagtens prøver herunder.