Jagtens prøver

Uanset hvilket våben du ønsker at gå på jagt med, skal du bestå både jagtprøven og en skydeprøve. Om du foretrækker den ene eller anden våbentype anbefaler vi, at du træner flittigt for at sikre, at dine skydefærdigheder er på et højt niveau. På den måde er du med til at minimere antallet af anskydninger.

Først skal du bestå jagtprøven, som består af både en teoretisk og en praktisk del. For at gå på riffel-, hagl- eller buejagt skal du som nævnt bestå en relevant skydeprøve. Læs mere om de enkelte dele af jagtens prøver herunder:

 Se tid og sted for haglskydeprøven, riffelprøven og buejagtprøven