Arter - markvildt

Under søjlen markvildt arbejder Danmarks Jægerforbund med følgende arter, som du kan læse mere om i vores artsleksikon.

Agerhøne (Perdix perdix)

Bæver (Castor fiber)

Fasan (Phasianus colchicus)

Grævling (Meles meles)

Hare (Lepus europaeus)

Husmår (Martes foina)

Ilder (Mustela putorius)

Mink (Neovison vison)

Mårhund (Nyctereutes procyonoides)

Ræv (Vulpes vulpes)

Skovmår (Martes martes)

Vaskebjørn (Procyon lotor)

Vildkanin (Oryctolagus cuniculus)