Artikler & Viden

Find viden om haglammunition og anskydning

Her finder du viden om haglammunition og anskydning. Nogle af artiklerne er gamle, men indholdet er stadig gyldigt. Hvor det er muligt, er der anvendt links til artikler publiceret på internettet, men der er også artikler som kun findes i trykte eksemplarer. Disse er indskannet efter bedste evne -  God læselyst!

 • Forbud mod dårlige haglpatroner? (JÆGER maj 2003) Artiklen har en del år på bagen, men beskriver de overvejelser, der var forud for lovkravet om minimum hastigheder for haglpatroner til jagt. I artiklen omtales også udgangshastighed og tryk på patroner fra samme lot testet ved 3 forskellige CIP test institutter i Sverige, Tyskland og England.
 • Man skal ikke tro... (JÆGER maj 2003) Artiklen omhandler et forsøg udført i USA af Tom Roster fra det daværende CONSEP. Artiklen omhandler en test af effektiviteten af 3 størrelser stålhagl til fasanjagt. Fasanerne blev nedlagt under trampejagt på afstande mellem 20-60 yards (18-55 meter). Artiklen er skrevet på baggrund af en artikel af Craig Bihrle og blev bragt i North Dakota OUTDOORS i 1999. Læs den engelske artikel her.
 • En undersøgelse over jernhagls anvendelighed til jagt på rådyr (Rapport fra vildtbiologisk station af Helmut Strandgaard) Rapporten omhandler et projekt, med det formål at afprøve stålhagls (jernhagl) anvendelighed til jagt på råvildt. Der blev nedlagt 60 rådyr med kaliber 12. 20 rådyr nedlagt med blyhagl nr. 4, 20 rådyr nedlagt med stålhagl nr. 4 og 20 rådyr nedlagt med stålhagl nr. 2. Skudafstanden varierede mellem 8-32 meter, med et gennemsnit på 20 meter. Udgangshastigheden for de anvendte patroner er ikke oplyst, men at der er tale om amerikanske patroner. Et gæt på udgangshastighed i 1986, for amerikanske patroner med 32 gram ladning, vil for stålhaglenes vedkommende været omkring 381 m/sek. (1250 fps) og noget laver for blyhaglpatronen.
 • Kvalitetsparametre for haglammunition (Faglig rapport fra DMU nr. 295) En undersøgelse fra 1999 som undersøger spredning og indtrængningsevne som funktion af haglenes størrelse og form.
 • Anskydning af vildt (Faglig rapport fra DMU, nr 569) Konklusioner på undersøgelser 1997-2005. Rapporten giver en opsummering af de anskydningsundersøgelser der er lavet i perioden. Risiko for anskydning ved forskellige jagtformer er undersøgt. Skumringsjagt, Edderfuglejagt fra motorbådsjagt og trækjagt. Konklusionen var, at en regulering af jagtformerne (forbud) i sig selv næppe ville bidrager væsentligt til nedbringelse af anskydningerne. Årsagen til anskydning ligger - uanset jagtformen - i den måde jagten udøves på.
 • Anskydning af vildt, undersøgelser 2013-2015 (Teknisk rapport nr 70 fra DCE - Nationalt center for Miljø og Energi) Rapporten viser at indsatsen til forebyggelse af anskydning virker. Således er der intet der tyder på at antallet af anskudte individer af edderfugl og ræv er begyndt at stige. 19% af voksne kortnæbbede gæs i populationen er anskudt, hvilket er et fald fra 2011. Kun 3% af det undersøgte råvildt var anskudt og det vil næppe kunne bliver lavere.
 • Undgå anskydninger
  I en serie på 5 videoer giver gruppeleder for Våben & Skydning, Lars Thune Andersen, råd og vejledning til, hvad du kan gøre for at undgå anskydninger på jagt.
 • Bly i jagtammunition
  Et særnummer af det videnskabelige tidsskrift Ambio, hvor der er fokus på bly og vildt. 6 af artiklerne er såkaldt open acces og kan læses gratis. Artiklerne er på engelsk.
 • Practical and social barriers to switching from lead to non-toxic gunshot – a perspective from the EU
  En artikel af Niels Kanstrup som analyserer barrierer for implementering af et forbud mod blyhagl i DK samt hvorledes antallet af jægere og vildtudbytte blev påvirket af forbud mod blyhagl i 1996.
 • Skovhagl - er der stadig grundlag for en særlig forvaltning?
  En artikel fra Københavns Universitet hvor Niels Kanstrup og Kristian Stenkjær ser på behov for en særlig forvaltning af hagltyper i produktionsskov.
 • Plastikfri Jernhaglspatroner
  En rapport fra 1991 lavet af Niels Kanstrup & Poul Hartmann, en undersøgelse af våbenslitage, skudeffektivitet m.v. ved brug af jernhagl (stålhagl) med filtforladning og paphylster