Invasive arter

Hvad er en invasiv art? En invasiv art defineres som en ikke hjemmehørende art, der medfører skader på den biologiske mangfoldighed.

Læs mere om invasive arter i vores artsleksikon:

Der findes en række invasive arter, både planter og dyr i Danmark. Arterne er samlet i en EU-forordning og omfatter pt. 88 arter. Forordningen giver en samlet lovmæssig ramme for håndtering af invasive arter i alle EU lande. En sådan forordning er vigtig, da arterne ikke kender til landegrænser.

For at EU-forordningen kan anvendes i Danmark, er der udarbejdet en dansk bekendtgørelse.

De arter, Danmarks Jægerforbund har fokus på i øjeblikket, er mårhund, mink og vaskebjørn. For disse arter er jægernes regulering et vigtigt led i bekæmpelsen, og i Jægerforbundet arbejder vi for, at jægerne fanger og nedlægger så mange invasive arter/individer som muligt. I den sammenhæng er det vigtigt, at jægernes muligheder er operationelle, etisk forsvarlige, samt at det er muligt at anvende det udstyr, der er mest effektivt til opgaven.

Jf. Vildtskadebekendtgørelens §8 kan jægerne regulere mink samt alle arter på EU-listen, herunder mårhund, vaskebjørn og nilgås, året rundt.

Læs mere om invasive arter på miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan du også indberette hvis du har observeret en invasiv art.