Invasive arter

Hvad er en invasiv art? En invasiv art defineres som en ikke hjemmehørende art – altså en art som mennesket har indført, som er i stand til at etablere en bestand og påvirke den hjemmehørende flora og fauna negativt.

Læs mere om særligt problematiske invasive arter:

Da en del af de invasive arter er i stand til at krydse landegrænser, stiller EU særlige krav til medlemslandene, når det gælder visse arter, som derfor er omfattet af EU’s forordning om invasive arter. For nuværende, er den amerikanske mink ikke på listen, men her i landet håndteres den efter samme bekendtgørelse om håndtering som EU-arterne-

De arter, Danmarks Jægerforbund har fokus på i øjeblikket, er mårhund, mink og vaskebjørn. For disse arter er jægernes regulering et vigtigt led i bekæmpelsen, og i Jægerforbundet arbejder vi for, at jægerne fanger og nedlægger så mange invasive arter/individer som muligt. I den sammenhæng er det vigtigt, at jægernes muligheder er operationelle, etisk forsvarlige, samt at det er muligt at anvende det udstyr, der er mest effektivt til opgaven.

Jf. Vildtskadebekendtgørelens §8 kan jægerne regulere mink samt alle arter på EU-listen, herunder mårhund, vaskebjørn og nilgås, året rundt.

Læs mere om invasive arter på miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan du også indberette hvis du har observeret en invasiv art.