Tests og prøver

I Danmarks Jægerforbund vil vi gerne favne alle medlemmer med jagthunde. Dette afspejler sig også i de tests og prøver, som vi har udarbejdet. DJ's tests og prøver har fokus på, at hundens uddannelse og afprøvning er tilpasset dens fysiske og mentale udvikling samt kravet om en egnet apporterende jagthund.

Generelle bestemmelser for tests og prøver i Danmarks Jægerforbund

De generelle bestemmelser for hundeprøver i Danmarks Jægerforbund er gældende for alle hundeprøver afholdt af Danmarks Jægerforbund (DJ) og DJ's kredse, hvor resultatet registreres i Dansk Kennelklubs (DKK) hundeweb. Alle prøveregler henviser til disse bestemmelser og gentages derfor ikke i de enkelte prøveregler. DJ's udvalg og kredse kan søge DJ's Jagthundeudvalg om tilladelse til afvigelser fra disse generelle bestemmelser. I sådanne tilfælde skal afvigelsen specifikt nævnes i regelsættet. 

Link til Generelle bestemmelser for tests og prøver i Danmarks Jægerforbund

Tests
DJ har udarbejdet 3 tests, som nemt og uden administrativt besvær kan afholdes i jagtforeninger. F.eks. i forbindelse med en træningsafslutning. Jagtforeningen styrer dermed selv annonceringen, tilmeldingen og afholdelsen af testene.

Læs mere om DJ’s tests her:

Link til Reglement for DJ Grundfærdighedstest 1
Link til Deltager- og bedømmelsesvejledning for DJ Grundfærdighedstest 1

Link til Reglement for DJ Grundfærdighedstest 2
Link til Deltager- og bedømmelsesvejledning for DJ Grundfærdighedstest 2

Link til Reglement for DJ Apporteringstest med dummy
Link til Deltager- og bedømmelsesvejledning for DJ Apporteringstest med dummy

Apporteringsprøver

DJ’s 3 apporteringsprøver henvender sig til bredden af jagthunderacerne. Det er jægerforbundets holdning, at prøverne tilgodeser de kvalitetskrav, der stilles til jagthunde, så de opfylder lovens krav om at medbringe en egnet apporterende hund på jagt.

Dette gælder uanset om hundene har en DKK- eller DJR-stambog - eller slet ingen stambog. Alle jagtrelevante hunde kan afprøves og få et bevis på hundens evne til at apportere.

Prøverne er udviklet og anerkendt af Dansk Kennel Klub (DKK), og resultaterne kan derfor registreres i hundens stambog. Ligeledes kan resultaterne også registreres i stambøger, hvor hunden er registreret hos Dansk Jagthunde Registrering (DJR).

Hvis du ønsker at tilmelde din hund, der ikke er stambogsført, skal du bestille et startnummer. Med et startnummer bliver hunden oprettet med et nummer på DKK’s Hundeweb og resultaterne på prøven bliver registreret på hunden. Startnummeret følger hunden hele dens liv. Du kan få hjælp til et startnummer her eller ved at skrive til DKK på post@dkk.dk.

For at deltage på Jægerforbundets prøver skal man være medlem af Jægerforbundet.

Læs mere om DJ’s prøver her:

Link til Reglement for DJ Jagthundeprøve

Link til Reglement for DJ Apporteringsprøve (og Racedyst)

Link til Reglement for DJ Udvidet Apporteringsprøve (herunder FM)

Procedure samt formular til brug ved indgivelse af klage ifm. afvikling  af DJ's hundeprøver. 

Forbundsmesterskab

Hunde, som har kvalificeret sig ved kredsenes udvidet apporteringsprøver, kan deltage på det årlige forbundsmesterskab i udvidet apportering. Se udtagelsesregler til Forbundsmesterskabet i Reglement for DJ udvidet Apporteringsprøve.

Racedyst

Danmarks Jægerforbund afholder hvert år en såkaldt Racedyst hhv. på Sjælland og Fyn samt i Jylland. Racedysten dømmes efter Reglement for Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøve. Alle specialklubber inviteres til arrangementerne. Tilmeldingen sker i hold af tre hunde, hvor hver race kan stille med et hold i hver landsdel. Der dystes både som hold og individuelt i tre discipliner hhv. apportering af duer på land, apportering af hårvildt og apportering af fuglevildt på vand.

Der deltager maksimalt 10 hold ved hver prøve. Se endvidere Reglement for DJ's Racedyst.

 

Schweissprøver

Danmarks Jægerforbund afholder schweissprøver for medlemmer rundt i kredsene, når behov for disse er til stede. Desuden afholdes der schweissprøver af specialklubberne under Dansk Kennel Klub, hvor man ofte også har adgang til. Yderligere oplysninger omkring prøveregler kan rekvireres på DKK’s hjemmeside eller ved henvendelse til prøvelederen for den enkelte prøve.