Kan der drives jagt på offentlige arealer, herunder i offentligt ejede Natura 2000-områder?

Ja, der kan drives jagt på offentlige arealer i Danmark. Pr. 1. juli 2022 er det dog ikke længere muligt at drive jagt på edderfugl i Natura 2000-områder, hvor den er på udpegningsgrundlaget. Læs mere i nyheden og se et oversigtskort her.

Forklaring:
Der er ikke noget i hverken dansk eller international lovgivning, der forhindrer, at jagt kan udøves på offentligt ejede arealer.

Heller ikke i habitatdirektivet eller fuglebeskyttelsesdirektivet findes der specifikke regler i relation til jagt på offentlige arealer, herunder heller ikke i Natura 2000-områder.

Kilder:

  • Miljøministerens svar til folketinget fra 2007 på spørgsmål nr. 1822 og på spørgsmål nr. 3621