Præsentation af kandidater til jægerrådsformand i Favrskov Jægerråd

Rasmus Kjeldgaard

Jeg vil sikre at vi som medlemmer har høj gennemsigtighed og indflydelse.

Hvem er jeg
 • Har været i jagtforenings bestyrelse fra 2014-2023
 • Været Web-Koordinator for Danmarks Jægerforbund i kreds 3 fra 2017 -> 2022
 • Gennemført Danmarks Jægerforbunds uddannelse for Ledelse af Frivillige i 2019
Hvorfor stemme på mig
 • Får vores mandat bedst muligt på spil i forbundet og lokalt
 • Sikre et højt aktivitets og informationsniveau
 • Arbejde for et mere synlig jægerråd med en høj grad af gennemsigtighed

Thomas Thesbjerg

Alder: 47 år

Medlemskab i jagtforeninger:
• Hadsten & Omegns Jagtforening
• Kronjyllands Jagtforening
• Nordvesthimmerlands Jagtforening

Rolle: Næstformand i Hadsten & Omegns Jagtforening
Hund: Tysk korthåret
Flugtskydningsinstruktør: Ja

Min mission: I mange år har jeg kæmpet for at sikre lige muligheder for alle. Jeg mener, at alle klubber og individuelle medlemmer bør have de samme vilkår. Det kan dog være udfordrende at forstå logikken bag beslutninger, der træffes både på kreds- og hovedbestyrelsesniveau. Endnu sværere er det at forklare disse beslutninger til jægere, der er medlemmer af vores klubber.
Jeg ønsker at repræsentere den almindelige jæger og kæmpe for at bevare jagten i dens nuværende form. Det er vigtigt for mig at sikre, at lokale skydebaner ikke afvikles, men derimod bevares til gavn for alle.

Mine mål er:

 1. Netværk og samarbejde: At etablere samarbejder med andre jagtforeninger eller organisationer. Dette kan hjælpe med at udveksle viden, ressourcer og styrke jægernes fællesskab.
 2.  Uddannelse og træning: At tilbyde uddannelsesmuligheder og træning for medlemmerne. Dette kan omfatte workshops, kurser eller praktiske øvelser, der forbedrer jagt- og skydefærdigheder.
 3. Miljøbevidsthed: Initiativer, der fremmer bæredygtig jagt og bevarelse af naturen. Dette kan omfatte affaldsindsamling, træplantning eller oplysningskampagner om vigtigheden af at beskytte vores naturområder.
 4. Sociale arrangementer: Arrangere sociale begivenheder, hvor medlemmerne kan mødes og dele deres passion for jagt. Dette kan styrke fællesskabet og skabe gode minder.
 5. Medlemsinvolvering: Spørg medlemmerne, hvad de ønsker fra foreningen og forbundet, og opfordr dem til at deltage i beslutningsprocessen. Dette kan skabe større ejerskab og engagement.