Møder og referater kreds 1

Årsmøde 6. august 2020 kreds 1

Kredsens årsmøde afvikledes 6. august i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Indtegning og sandwich ved ankomst  fra kl. 17.30
Mødestart  kl. 19.00

Pris: Kredsen dækker omkostningerne grundet den særlige situation ift. Corona. Der er en sandwich ved ankomst samt kaffe 

DAGSORDEN ÅRSMØDE I KREDS 1

6. august 2020 Kl. 19.00 - Brovst Sport og Kulturcenter (hent printvenlig version her )

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om kredsens virksomhed.
 3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
 4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
 5. Valg af Kredsformand: Opstillet - Grethe Jakobsen
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer (jfr. § 23, stk. 2, nr. 4).
 7. Indkomne forslag. (Der er ingen indkomne forslag).
 8. Eventuelt.

Der indlægges pause midt på mødet.  Efter Kredsmødet er der indlæg ved formandskandidaterne Jesper Lindgård og Claus Lind Christensen.

Liste over indstillede til delegerede til Repræsentantskabet jf. punkt 6:

Læsø:                     
Svend Thyø

Morsø:                    
Jan Jensen 

Thisted:                   
Leif Rægård, Karen Serup, Benny Trap Larsen


Jammerbugt:           
Henning Kiil, Leif S. Højbjerg, Jesper L. Pallesen, Leif Kjelgaard.

Hjørring:                  
Gert Pedersen, Torben Larsen, Knud N. Jensen, Jørgen Jørgensen

Frederikshavn:        
Finn Pedersen, Bo S. Christensen, Erik Andersen, Klaus Jensen

Brønderslev:           
Tanja G. L. Christensen, Jørn Munkholt, Henrik Hansen

Vesthimmerland:     
Mariane Birkmose, Hans W. Dalbram, Kaare Quist

Mariagerfjord:          
Niels Skjellerup, Palle Bjerre, Jens Libak Pedersen

Rebild:                     
Kim Mark, Karsten B. Kristensen, Claus Nødgaard Hansen

Ålborg:                     
Lars Nielsen, Karsten Nørh, Leon Nøhr Jensen, Gitte Balser Jakobsen, Brian Lichon, Søren Birk Nielsen, Benny Sørensen, Niels P. Greve.

Herudover er Kredsbestyrelsen delegerede til Repræsentantskabet.

Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Til årsmødet er følgende stemmeberettigede:

 • Kredsbestyrelsen
 • Formænd for jægerråd
 • Fagkoordinatorer
 • Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen Kredsformand

Medlemstal opdateret: oktober 2019