Overvågning af kunstige andereder

Danmarks Jægerforbund indgår sammen med de øvrige organisationer i Waterfowlers’ Network i et internationalt citizen science projekt med fokus på at undersøge forskellige andearters anvendelse af kunstige reder som ducktubes, shelters og redekasser.
Har du opsat en ducktube til gråænder, shelters til edderfugle eller redekasser til hvinand, så hører vi meget gerne om dine resultater. Du kan finde spørgeskemaet (på dansk) her.

Projektets hovedformål er at undersøge, om opsætningen af kunstige reder til ænder kan hjælpe de lokale ynglebestande. Derfor indsamler vi både viden om redernes udformning og placering, forvaltningen af lokaliteten og om de arter, som yngler i rederne – også selvom der skulle dukke andet end ænder op. Resultatet af yngleforsøget udgør naturligvis også en væsentlig del af undersøgelsen, så du skal ikke udfylde spørgeskemaet, før ynglesæsonen er slut.

Projektet er startet i 2021 og forventes at fortsætte i mindst fem år. Du kan læse mere om projektet på Waterfowlers’ Networks hjemmeside (på engelsk) eller i denne nyhed på DJ’s hjemmeside her. Nationale resultater vil blive offentliggjort løbende, og senere vil vi foretage en samlet analyse af data fra samtlige partnerorganisationer, så vi får samlet viden fra Danmark, Finland, Tyskland, Holland, England (UK) og Irland.