Kreds 6 dækker 8 kommuner på Sydsjælland og Lolland - Falster

I hver kommune er DJ organiseret i det der i daglig tale kaldes jægerrådet, her er der repræsentation fra samtlige jagtforeninger i kommunen, såfremt de ønsker det.

Repræsentanter fra de enkelte jægerråd udgør samtidig kredsens bestyrelse.

Herunder kan du finde navn på formand for Jægerrådet og repræsentanten i det grønne råd for de enkelte kommuner.

Danmarks Jægerforbund Lolland.

Formand  Poul Nielsen, 4951 Nørreballe tlf. 613769

Grønt Råd Poul Nielsen, 4951 Nørreballe tlf. 613769

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Danmarks Jægerforbund Guldborgsund.

Formand :,Henrik Ringo 4850 Stubbekøbing
Tlf.: 2166 1875
Mail: ringo@privat.dk

Grønne Råd: : Christian Clausen, 4800 Nykøbing F  tlf 24254850

Klik på nedenstående link og se referatet

Referat fra Jægerrådets årsmøde 2023

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Danmarks Jægerforbund Vordingborg.

Formand  Bjarne Larsen

Mail: 
Bjarne@maglemosegaard.comGrønt råd: Johnny Andersen, 4771 Kalvehave Tlf. 21783006

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Danmarks Jægerforbund Faxe.

Formand  Peter Wollesen
4733 Tappernøje
Mobil: 3144 5112
Email: maglebjerg71@gmail.com

Grønt råd Claus Rosdahl
                  claus.rosdahl@gmail.com 
                  Tlf. 40326265

----------------------------------------------------------------------------------------------

Danmarks Jægerforbund Næstved.

Formand Steen Ulrich Rasmussen4700 Næstved Tlf. 41704272

Naturrådet Steen Ulrich Rasmussen, 4700 Næstved Tlf. 41704272

 
____________________________________________________________ 

Danmarks Jægerforbund Ringsted.

Formand Benny Christensen
4100 Ringsted
Mobil: 2073 3576
Email: bjergvej43@gmail.com

Grønt råd Morten Friis Knudsen- Mail: friis42@gmail.com

Læs referatet fra Jægerrådet Ringsted KLIK Her

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Danmarks Jægerforbund Sorø.

Formand Lars Fog
Sorø
Mail: lars_fog@mail.dk
Tlf.  22 80 93 28

Grønt råd Stig Egede Hansen, 4180 Sorø Tlf. 23249076

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Danmarks Jægerforbund Slagelse.

Formand Lars Kjelgaard
Mail: slkjelgaard@gmail.com 
Tlf: 40464492

Grønt råd: Ole Thorbjørn Petersen, Skælskør

Tlf. 20917893. Mail: olet@petersen.mail.dk

 

 Referat fra Årsmødet i Slagelse Jægerråd, afholdt d. 10/1 2024.

Årsmødet blev afviklet i god ro og orden. Der var mødt 42 stemmeberettigede op, det store fremmøde skyldes ar der skulle vælges en ny jægerrådsformand, og der var kampvalg. Grundet sygdom ønskede formanden, Kim Jepsen, ikke at genopstille.

Der var to kandidater, Lene Jensen, formand for Sydvestsjællands Jagtforening, og Lars Kjelgaard, skytte og uddannet vildtforvalter, fra Skælskør og Omegns Jagtforening. Valget endte med at Lene fik 10 stemmer og Lars Kjelgaard fik 31 stemmer, en stemme var ugyldig. Dermed er Lars Kjelgaard ny formand for Slagelse Jægerråd. Lene Jensen ønsker fremadrettet at være bisidder ved jægerrådsmøderne. Afgående formand, Kim Jepsen, aflagde sin beretning, som blev godkendt efter et par spørgsmål. Tilstede fra jægerrådet denne aften var; Kim Magnussen, Kim Jepsen, Carsten Søvang, Karsten Hansen, Ole Thorbjørn Petersen og Bo Nielsen.

Ole Thorbjørn Petersen, Naturforum, aflagde beretning om hvad der er sket i det forum. De havde bl. a. været en tur på Sprogø for at se på om ternerne var kommet tilbage, efter at kolonien næste forsvandt sidste år, efter den var ramt af fugleinfluenza. Ternerne var heldigvis tilbage, dog i et mindre antal, og at andet sted. Ternerne havde slået sig sammen med hættemågerne, i en ny koloni, det er ikke usædvanligt da hættemågerne ikke gør ternerne noget, men de er til gengæld meget aggressive over for de store måger, hvilket også gør at ternerne bliver beskyttet mod de store mågers prædation på ungerne.

Ved bebyggelserne omkring Musholm har der i flere år været problemer med en skarvkoloni som der dukkede op på det kommunale areal, ca. 150 meter fra husene. Der stinker af ekskrementer og rådden fisk,når skarverne har unger i rederne. Lovgivningen gør at man ikke bare kan fjerne reder og træer i ynglesæsonen, men gennem flere vintre, hvor det er tilladt, har man gradvist fjernet nogle redetræer for at se om det kunne løse problemet. Det er ikke helt lykkedes endnu, men der arbejdes stadig på en løsning, således at man ikke skal fælde samtlige træer i området.

Ole Thorbjørn nævnte også foderpladser til rovfugle, opsætning at fugle-kigge tårn ved Saltengene ved Lodsbroen.

De første fuglekasser der blev sat op faldt ned igen og nu har man fået en ny bevilling til at sætte nye op.

Sagen om vindmøller på Stål Grundene er taget op igen. Det frygtes at det gennemføres denne gang.

Guldagergård har for mange ænder i et vandhul. Vandhullet har det ikke så godt.

Ole Thorbjørn har et rigtigt godt samarbejde med Bjarne Hansen og Hans Skotte Møller i Naturforum.

Ole redegjorde for de solcelleparker der er planer om, i området. Det er ikke alle der er begejstret for dem, men der er behov for fossilfri energi, og desværre er der flere penge i at have solceller stående på marken, end der er penge i at dyrke afgrøder på dem..

HB medlem Christian Clausen måtte melde afbud da han var hårdt ramt af influenza, så Kredsformand Bo Simonsen måtte repræsentere Kredsen, alene.

Det gjorde han ganske udmærket. Han redegjorde for hvorfor vi mister retten til at sætte ænder ud, hvorfor at det er vigtigt at vi får lavet nogle tællelaug, hvorfor det er vigtigt at vi indberetter fasanudsætninger, samt vigtigheden af at jægerne er opmærksomme på hvordan vi forvalter naturen, sørger for at pleje den og arbejder for at forbedre den, således at vi til stadighed har befolkningens accept til at gå på jagt. Her har landbruget også et ansvar, gærder nedlægges og erstattes af majsstriber,stubmarker sprøjtes med round-up sent i efteråret og efterafgrøder samt

høstede roemarker bliver pløjet ned alt for tidligt, til skade for markvildtet der mister betydelige fødekilder i den kolde tid. Det var et godt indlæg som burde give alle stof til eftertanke.

Jørgen Lang vil have fulgt op på afhentning at trafikdræbt hjortevildt i forhold til Falck og kommunen.

Jan Worm foreslog at vi lavede nogle temadage.

Jan Worm havde spørgsmål til skiltning og den nye sti-planlægger i kommunen, Frida Jønsson.

Jan Worm havde sat et skilt op for at vejlede publikum. Skiltet har han fået en klage på.

Det er samme person der modtager klagen, sender den til borgeren hvor skiltet står, behandler sagen samt evt. klage fra borgeren og kommer med en afgørelse.

Tak til Kredsformanden, alle de fremmødte samt Karsten og Erik som sørgede for drikkevarer og pølser.

Kim Jepsen.