Valg i kreds 7

I 2024 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Dagsordenen til det ordinære årsmøde offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest to uger før årsmødet. Her vil alle indkomne forslag samt navnene på kandidater til hovedbestyrelsen, HB-suppleant og kredsformand fremgå.

Alle kandidater har mulighed for at præsentere sig her på siden.

Morten Hansen, kandidat til kredsformand, kreds 7

Hvem er du?

Jeg er 52 år gammel og har været gift i 21 år. Sammen med min kone har vi tre fantastiske børn på 26, 22 og 16 år. For mig er jagt ikke blot en hobby, det er en livsstil og en passion, der har formet mig gennem årene. Som hundefører på godser på Sjælland og en aktiv deltager i jagtkonsortiet på Lammefjorden samt jagter i Sverige og Tyskland, har jeg opbygget en dyb forståelse for vildtet og dets behov, og ikke mindst de udfordringer vi som jægere står overfor. Jeg tror på, at vi som jægere har en forpligtelse til at være gode forvaltere af naturen og dens ressourcer.

Hvad vil du arbejde for som kredsformand i kreds 7?

Mine primære fokusområder inden for kreds 7 er rekruttering af frivillige, støtte til jægerråd, samarbejde med landbruget, forbedring af flugtskydningsbaner og sikring af åndehuller for vildtet. Jeg er også meget optaget af at indsamle og bevare den uvurderlige viden, som vores ældre jægere besidder, så den kan blive videregivet til kommende generationer. En anden af mine mærkesager er at styrke samarbejdet med landbruget. Vi deler et fælles ansvar for at sikre et bæredygtigt miljø for vildtet samtidig med, at vi respekterer og støtter landbrugets interesser. Jeg tror på, at et tættere samarbejde mellem jægere og landmænd kan skabe bedre betingelser for både vildtet og Jægerne. Ingen Jægere mindre natur.

Hvad ser du som de største opgaver i de kommende 4 år?

I de kommende år er jeg dedikeret til at arbejde på at fastholde medlemmer og styrke samarbejdet med både Jægerråd og landbrug. Jeg vil også arbejde for, at vi finder løsninger på den udfordring, vi står over for med mangel på frivillige, Skydebaner, jagttider osv. Internationalt og nationalt skal vi arbejde med jagttider, turde tage debatten med jagtmodstandere og turde lave nye tiltag, så vi hele tiden er et skridt foran vores største kritikkere. Jeg er stolt af at være en del af jagtfællesskabet og ser frem til at fortsætte med at bidrage til jagtens fremtid.

Stefan A. Hylleborg, kandidat til kredsformand, kreds 7

Hvem er du?

Jeg er 41 år, bosiddende i Slangerup sammen med min kone, der også går på jagt. Mit hjerte banker for riffeljagt og hundearbejde. Til dagligt arbejder jeg som uddannelseschef i en privat organisation. Jeg har en fortid i forsvaret, hvor jeg har haft mange forskellige undervisnings- og lederroller. Min professionelle karriere er præget af udviklingsarbejde og teamskabelse. Jeg har løst sådanne opgaver i både ind- og udland. Jeg mener at kunne drage disse erfaringer ind i foreningsarbejdet for DJ og kreds 7.

Hvad vil du arbejde for som kredsformand for kreds 7?

Jeg ønsker at skabe en kreds, hvor der blandt medlemmerne er fuld tillid til kredsbestyrelsen, hvor vi alle arbejder i samme retning og med det samme mål, nemlig at bevare muligheden for at gå på jagt i generationer. Uanset om man er til havjagt, anstandsjagt eller noget helt tredje så skal der være plads til det. Min holdning er, at vi skal bedrive vores jagt i overensstemmelse med samfundets normer og dermed bæredygtigt og etisk.

Jeg ønsker at føre vores kreds ind i en fremtid, hvor vi står sammen som et endnu stærkere fællesskab af jægere. Vi skal derfor også blive bedre til at rekruttere nye og unge jægere. Jeg besøger jævnligt forskellige foreninger og kan konstatere, at nogle foreninger er virkelig dygtige til at få fat i de nye jægere. Dem skal vi tage ved lære af. Min vision er at skabe en inkluderende og engageret kreds, hvor alle medlemmer føler sig hørt og repræsenteret. Det skal bl.a. ske gennem transparens omkring vores beslutninger, så alle medlemmer kan følge med i hvad der sker, og så alle beslutninger bliver truffet på et oplyst grundlag.

Hvad ser du som de største opgaver i de kommende 4 år?

Styrkelse af Fællesskabet. At skabe flere muligheder for medlemmerne til at mødes, udveksle erfaringer og dele deres passion for jagt. Skabe en struktur, der sikrer gennemsigtighed i alt hvad vi som kreds foretager os – intet må være fordækt. Jeg ønsker også at fremme viden og uddannelse inden for jagtpraksis, våbenlovgivning og meget andet for at sikre, at vores lokalforeninger er velinformerede.

Skabe mulighed for samarbejde og dialog, det er den eneste måde, vi når vores fælles mål på. Dialog på tværs af kredsen samt med andre kredse og samarbejdspartnere.

Jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med jer alle for at skabe positive forandringer og styrke vores kreds. Jeg er åben for dialog, idéer og samarbejde, og jeg tror på, at vi sammen kan forme en endnu bedre fremtid for vores jægerfællesskab.