Film, artikler og podcasts om trofæjagt

Artikler om trofæjagt:

Danmarks Jægerforbunds bukketopti

  • Hvert forår bringer Jæger den store årligt tilbagevendende Bukketopti, som samler Danmarks bedste bukke fra året, der gik.

Derfor trofæjagt

  • Bæredygtig trofæjagt skaber et marked hvor det betaler sig for de lokale befolkninger i f.eks. udviklingslandene at bevare og pleje bestandene. Jagtformen gavner naturen, bekæmper fattigdom og krybskytteri - If it pays it stays!

Globalt møde om handel med vildt - CITES COP19 

  • Lige nu afholdes globalt møde over flere dage om internationale regler for handel med vilde dyr. Det drejer sig om Washingtonkonventionen, der er en international handelsaftale om udryddelsestruede vilde dyr og planter. Konventionen er mest kendt som CITES efter den engelske forkortelse af Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

 Namibia bevarer elefanter ved at lade turister jage dem

  • COP13: Namibias turistindustri boomer bla. grundet muligheder for trofæjagt – eller Conservation Hunting – hvor indtægten fra turisterne går til lokalsamfundenes indsats for at bevare dyrene. (artikel på Globalnyt.dk)

 Wildlife management in Zimbabwe: The CAMPFIRE programme

  • Denne artikel er en opdateret version af et studie, der oprindeligt blev offentliggjort i Living with wildlife, Washington, D.C., Verdensbanken, 1990. Den analyserer en pilotindsats, der sigter mod at bevare skrøbelige økosystemer og øge indkomsten for lokalbefolkningen i tørre områder af Zimbabwe. (på engelsk)

Conservation is my life

  • Bevarelse er mit livsværk – og jeg ved, at trofæjagt hjælper med at beskytte dyrelivet og ikke får arter til at uddø...skriver Professor Amy Dickman (engelsk artikel på MailOnline)

Forestry and Wildlife management

  •  en samling af relevante artikler i Unasylva, som er et internationalt tidsskrift for skovbrug og skovindustri (på engelsk)

Namibia Comunal Area Conservancies

  • Læs hvordan Namibia har indført et af de mest innovative bevaringsforvaltningsprogrammer i Afrika. (på engelsk)

Podcasts:
Jagtformer - Trofæjagt 

  •  Med i studiet er Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbunds jagtfaglige chef og jæger i ind- og udland gennem mange år, som vil fortælle om forskellige aspekter af trofæjagten.