Det jagtfaglige arbejde

Danmarks Jægerforbunds jagtfaglige arbejde varetages primært af Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen, som er Jægerforbundets afdeling for vildtforvaltning, vildtbiologisk og jagtfaglig ekspertise. Afdelingen har 28 medarbejdere, der primært består af højtuddannede specialister inden for jagt, natur og vildtforvaltning. Vi arbejder i faglige teams på tværs af sektionerne og andre afdelinger i Jægerforbundet med en bred vifte af opgaver.

De jagtfaglige kompetencer ligger primært i analyse, udvikling, rådgivning, vildtforskning og på det formidlings- og undervisningsområdet.

Vi gennemfører og synliggør forskning, rådgivning, formidling og undervisning i dansk og udenlandsk vildtforvaltning. Vi bearbejder og omsætter praktiske erfaringer og forskningsresultater, så de kan integreres i naturforvaltning og i driften af land- og skovbrug. Vi skal medvirke til at sikre udvikling og være innovative inden for implementering af praktiske erfaringer og forskningsresultater, som operationelle forvaltningsredskaber på bedriftsniveau, samt nationalt og internationalt niveau.

Det jagtfaglige arbejde bidrager til opfyldelsen af jægerforbundets generelle formål, herunder særligt at sikre jagtudøvelsen på basis af en bæredygtig forvaltning af jagt og vildt, såvel nationalt som internationalt.

I slutningen af 2015 afholdt Danmarks Jægerforbund en vildtforvaltningskonference, hvorfra der blev udgivet en fagrapport, der indeholder et sammendrag af de enkelte oplæg på konferencen. Oplæggene repræsenterer i vis udstrækning jægernes aktuelle vidensopsamling. Du kan læse fagrapporten her.