Konflikthåndtering I

Konflikthåndtering 1 er et blåt mellemmodul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Konflikter er en naturlig del at et samarbejde. Men hvorfor opstår konflikter og hvordan handler vi bedst på dem? 

Formål

Konflikthåndtering 1 handler om, hvordan man forstår og handler i en konflikt, hvor man selv er part. 

Indhold

På kurset ser vi på forskellige personligheder og de styrker og svagheder, der ligger i forskelligheden. Der gennemføres øvelser og dialog om, når konflikter optrappes, og hvordan man løser dem.

 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.