Elgskydeprøven

Hvis du har været, eller skal på elgjagt i Sverige, har du formentlig opdaget, at de fleste jagtkonsortier i Sverige kræver, at man har aflagt det svenske jægerforbunds elgskydeprøve i indeværende jagtsæson, og har opnået point til minimum bronzemedalje.

Det primære formål med elgskydeprøven er at forbedre den enkelte jægers formåen til at skyde godt på jagt til løbende vildt.

Elgskyttemærket findes i bronze, sølv og guld. For at opnå mærket skal jægeren skyde til stillestående og løbende elg på 80 meter. I Danmark tillades det, at der også kan skydes på 100 meters afstand. Skydebaner med kortere afstande kan også godkendes, dog med mindre skiver og kortere område hvor skiven er synlig. Ligeledes kan skydebiografer godkendes til elgskydeprøven.

 

Skydeprøven

Hvert gennemløb begynder med at elgfiguren står synlig lige uden for dækningen. Hele figuren skal være synlig, men næsen må ikke være mere end fem meter foran kanten af ​​væggen.

Et skud afgives til den stillestående figur, som startes på skuddet, dog med en forsinkelse på to sekunder (+/- 1 sek.). Herefter afgiver jægeren et skud mod løbende elg. En serie inkluderer to løb - et i hver retning.

Der markeres efter hver serie. Forskellige metoder kan bruges til mærkning. Markering kan f.eks. foretages med lamper, med markørstokke, som elektronisk markering eller f.eks. ved hjælp af radio. Uanset hvilket mærkesystem der anvendes, må der dog aldrig være tvivl om værdien og placeringen af ​​et skud.

 

Mærke

  1. For at opnå bronzemærke skal samtlige skud fra tre serier sidde indenfor træfområdet.
  2. For at opnå sølvmærke skal der i tre serier opnås mindst 14 point per serie, og samtlige skud skal sidde indenfor træfområdet.
  3. For at opnå goldmærke skal der i fire serier opnås mindst 17 point per serie. 

Godkendte skydebaner

Danmarks Jægerforbund indgik i 2011 en aftale med det svenske jægerforbund om at danske skydebaner, der ønsker at blive godkendt til at afholde den svenske elgskydeprøve, kan kontakte Danmarks Jægerforbund.

I følge aftalen er Danmarks Jægerforbund ansvarlig for, at skydebanen lever op til de krav, der er beskrevet i de svenske regler for elgskydeprøven samt, at de godkendte skydebaner fremgår af Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Har du en skydebane, som du gerne vil have godkendt til at afholde det svenske jægerforbunds elgskydeprøve, kan du kontakte din lokale riffelkoordinator.