Valg i kreds 2

I 2024 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Dagsordenen til det ordinære årsmøde offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest to uger før årsmødet. Her vil alle indkomne forslag samt navnene på kandidater til hovedbestyrelsen, HB-suppleant og kredsformand fremgå.

Alle kandidater har mulighed for at præsentere sig her på siden.

Lars Jensen, kandidat til Hovedbestyrelsen, kreds 2

Hvem er du

Jeg er 61 år og bor i Vinderup med min kone Marianne, som jeg har været gift med i 30 år. Sammen har vi to døtre på hhv. 25 og 29 år. Til daglig arbejder jeg som leder i Forsvarskommandoen i Karup. Jeg har haft jagttegn siden jeg var 16 år, og jeg har efterhånden prøvet næsten alle former for jagt undtagen buejagt. Da jeg bor tæt på Limfjorden, fylder andejagten en del over sæsonen, men ellers er det de sidste år mest riffeljagten, der har optaget mig. I øvrigt har min ældste datter også jagttegn, og vi går ind imellem på jagt sammen, når tiden tillader det.

Hvad vil du arbejde for i hovedbestyrelsen?

For det første ser jeg ikke arbejdet i Hovedbestyrelsen som et ”jeg”. Det er et ”vi”, et fælles anliggende, og noget af det vi kommer til at arbejde meget med, er det strategiske arbejde i forhold til vores vedtægter og vores politik. Derudover skal jeg naturligvis også være et bindeled imellem kredsen og Hovedbestyrelsen. Det er vigtigt, at jeg som medlem af hovedbestyrelsen aktivt samarbejder med både kredsen og kredsformanden og er med til at sikre det gode samarbejde internt i kredsen.

Men samarbejdet går begge veje. Vi skal også bringe input fra kredsmedlemmerne ind i hovedbestyrelsen, så vi hele tiden har fingeren på pulsen, i forhold til hvad der rører sig ude i kredsene. Og så må vi aldrig glemme de frivillige. De er alt afgørende for sammenhængskraften i organisationen. Vi skal i Hovedbestyrelsen hele tiden arbejde for at sikre de frivillige de bedst mulige rammer for deres virke. Det gælder både i foreninger, Jægerråd og Kredse.

Hvad ser du som de største opgaver de kommende 4 år?

Vi skal ikke kun kigge 4 år frem, vi skal have det lange lys på og kigge langt ind i fremtiden, hvis vi skal sikre vores mål vision ”God jagt i generationer”. Og det skal vi! Igen er det vigtigt at se DJ som et ”vi”. DJ ér medlemmerne, og vi skal skabe transparens omkring vores politik og ikke mindst baggrunden for den politik, vi står for. Vi skal selvfølgelig leve op til vores vedtægter, som også er vores politiske grundlag, men vi skal samtidig favne meget bredt.

I så stor en organisation er der mange fløje og meninger om alt, og vi skal favne alle. Indimellem må vi indgå kompromisser i en større sags tjeneste, men vores fokus skal altid være naturen. Naturen er vigtig. Hvis ikke vi sikre en natur i balance, kan vi ikke levere på vores vision. Det kan indimellem betyde, at der må træffes nogle beslutninger, som kan være upopulære, men vi må under ingen omstændigheder lukke os om os selv. Vi er nødt til at være en aktiv og troværdig spiller i det politiske landskab, så vi kan arbejde for så meget jagt som muligt i fremtiden.