Fodring af fasan og agerhøne

Vi har udarbejdet en best practice for fodring af hønsefugle, som du finder her.

I et land som Danmark, hvor landbrugsdriften er intensiv, er der behov for en hjælpende hånd til markvildtet i form af fodring. Agerhøne og fasan har eksempelvis særdeles vanskelige livsbetingelser på grund af landbrugsdriften. For dem kan fodring direkte medvirke til bedre vilkår.

Fra England ved vi, at fodring af agerhøns og fasaner har stor betydning for deres reproduktion. Det samme gælder en række andre fugle i det åbne land, som er trængt af intensivt jordbrug – eller det faktum, at der lever flere og flere mennesker på samme plads.

For agerhønen og fasanhønen er adgangen til tilstrækkelig vinterføde afgørende for forårets reproduktion. Hvis hønerne ikke opbygger en tilstrækkelig foderstand gennem efterår og vinter, kan de ikke yngle. Derfor kan vinterfodring med eksempelvis hvede hjælpe bestandene af agerhøns og fasaner markant.

For at opnå den ønskede effekt skal fuglene fodres fra det sene efterår frem til foråret.