Filmserie: Natur- og vildtpleje i landbrugslandet

Naturen i landbrugslandet har igennem de sidste 70 år været under et stort pres, hvor landskabet har været under konstant forandring. De elementer, der forsvinder, er de såkaldt permanente strukturer såsom markveje, markskel, åbne grøfter og mergelgrave - steder, hvor vildtet har kunnet finde pusterum. Nu bliver landskabet mere og mere monotont, i takt med at dyrkningsfladerne bliver større og driften af dem intensiveres. Mange steder er der derfor ikke længere plads til vildtet, og levestederne bliver færre og færre.

For at gøre det lettere for lodsejerne at overskue mulighederne og processerne inden for natur- og vildtpleje, har Danmarks Jægerforbund valgt at lave nedenstående filmrække. Filmene er produceret med støtte fra Friluftsrådet. 

OBS: Filmene blev lavet før januar 2023, hvor en ny landbrugsreform trådte i kraft. Vær derfor OBS på ændringer i reglerne for vildt- og bivenlige tiltag. Orienter dig derfor på landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Introduktion til filmserien

Etablering og pleje af hegn og småbeplantninger

Brandmandens lov

Natur- og vildtpleje på brakarealer

Projekt Natur og Vildtpleje

Støtteberettigede tiltag i landbrugslandet

Vådområder

Ukurante markhjørner og kiler

Jordens egen frøbank

Rundt om en markvej